heart
PARTNER
MICROSOFT

Microsoft

Sogeti är ledande på den svenska marknaden att utveckla lösningar för kunder med Microsofts teknologi. 

Med över 700 konsulter över hela Sverige specialiserade på Microsoft-teknologi utvecklar och vidareutvecklar vi lösningar för våra kunder. Vi har också högsta partnerstatus i Sverige på Microsoft vilket ger oss unika insikter och tillgång olika resurser på Microsoft och vi ligger alltid i framkant kring nya plattformar.

Vår målsättning är att vi ska hjälpa våra kunder att dra så stor affärsnytta som möjligt ur gjord investering i Microsoft tjänster och produkter. 

Vår kompetens vilar på fyra hörnstenar:

Boldness round 150x150.png
Vass Microsoft-expertis

Vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling för våra konsulter för att vara experter på Microsofts teknologi. Ett exempel som visar detta är att våra Microsoft-konsulter idag tillsammans har över 800 Microsoft-certifieringar.
power platform round icon 150x150.png Verktyg och miljöer
Sogeti har stor expertis inom de komponenter som Microsoft tillhandahåller för en applikations kompletta livscykel. Huvudkomponenter för detta är Visual Studio, Microsoft Azure och Microsoft Azure DevOps.
Automation-RPA-Run round icon 150x150.png Industrialiserade processer
Att arbeta enligt industrialiserade processer och acceleratorer är en självklarhet för att få hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Därför har Sogeti specialister på de processer som används på den svenska marknaden.
Digital-Digital-Experiences 150x150.png Enterprise-arkitektur
En systemlösning existerar alltid i ett sammanhang och det är avgörande att helheten är funktionell för att varje del ska ge nytta. Därför har vi också Enterprise-arkitekter som ser till helheten och att olika lösningar hos dig fungerar bra tillsammans.

 

Digital first – i din egen takt

Även om "business as usual" har förändrats så vet vi att alla förändras i sin egen takt. Det är därför våra pragmatiska, konkreta lösningar för att använda Microsofts plattformar och verktyg är byggda för varje kunds individuella behov.

Oavsett förändringstakten förbättrar vårt designledda tänkande hela applikationslandskapet genom att se bortom bara tekniken, skapa en innovationskultur och leverera säkerställda resultat. Några exempel på hur vi kan stötta dig:

Responsible AI Innovation Center

Tillsammans med Microsoft hjälper vi våra kunder att utforska, bygga upp och implementera innovativa och ansvarsfulla AI-lösningar. Med centrat, Responsible AI Innovation Center, går det snabbt från idé till en värderad lösning och ett strukturerat arbetssätt med AI. Huvudfokus för centrat är Copilot för Modern workplace samt Azure OpenAI Services (Custom built GenAI). Läs mer om samarbetet här

Utmärkelser och priser

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Anders Fuchs, partneransvarig på Microsoft kommenterar
vår senaste Partner of the Year-utmärkelse 

Vi har sedan Sogeti lanserades i Sverige 2003 kontinuerligt belönats med olika utmärkelser från Microsoft för vår expertis och leveransförmåga. Några exempel; från 2004 till 2009 vann vi .NET Awards 5 gånger, inom olika kategorier. Vi har varje år sedan 2009 utsetts till årets ALM-partner. 2012 utsågs vi till årets partner inom Collaboration. 2012 blev vi också Partner of the Year i Sverige. vi har också vunnit en mängd globala utmärkelser från Microsoft. Senast 2020 blev vi utsedda till Cloud Partner of the Year i Sverige. 2021 blev vi årets BizApps-partner i Sverige. 2023 utsågs vi återigen till Microsoft Partner of the Year i Sverige. Våra utmärkelser borgar för att du kan vara säker på att vi är riktigt duktiga inom Microsofts plattformar. 

 

Certifieringsfokus

För att ständigt vässa våra konsulters expertis satsar vi starkt på utbildning och certifieringar. Vi gör regelbundet certifierings-race inom olika Microsoft-områden för alla medarbetare. Som nära partner till Microsoft har vi tillgång till senaste nytt först. Målet i år är 100 % certifieringar. Viktor Wallsten, vår europeiske partneransvarige gentemot Microsoft berättar mer i denna video: 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Food for thought

Tillsammans med Microsoft skapar vi regelbundet rapporter som kan vara till nytta för din verksamhet. Kostnadsfri nedladdning här på vår webb.

Några av våra Microsoft-referenser
KONTAKT
  • Charlotte Pehrsson
    Charlotte Pehrsson
    Microsoft Alliance Manager, Sweden
    076 -133 49 40