heart
PARTNER
MICROSOFT

Microsoft

Sogeti är ledande på den svenska marknaden att utveckla lösningar för kunder med Microsofts teknologi. 

Med över 550 konsulter över hela Sverige specialiserade på Microsoft-teknologi utvecklar och vidareutvecklar vi lösningar för våra kunder. Vi har också högsta partnerstatus i Sverige på Microsoft vilket ger oss unika insikter och tillgång olika resurser på Microsoft och vi ligger alltid i framkant kring nya plattformar. Med vår breda och djupa kompetens inom Microsofts teknologi och tjänster kan vi på ett kostnadseffektivt sätt leverera stor affärsnytta till våra kunder. 

Vår målsättning är att vi ska hjälpa våra kunder att dra så stor affärsnytta som möjligt ur gjord investering i Microsoft tjänster och produkter. 

Vi arbetar med lösningar inom följande områden:

Mobila applikationer
Alla blir mer och mer mobila och lösningar måste numera vara tillgängliga från mobila enheter. Det är också avgörande att man kan hantera alla olika enheter som används på företag. För dessa lösningar använder vi framför allt Windows, Windows Phone och Enterprise Mobility Suite.

Webbar, portaler & samverkansplattformar
Hur du exponerar dig mot dina kunder är avgörande för din framgång. Antingen det är via webb, appar eller andra kanaler. Internt behöver man lösningar för att underlätta samarbetet. Dessa lösningar bygger vi framför allt med Office365 och SharePoint via vår Sogeti Smart Workspace-lösning.

Business Intelligence
Få bättre underlag för att fatta bättre beslut är högt på agendan inom alla organisationer. Vi bygger lösningar som kombinerar företagets information med extern information, gör analyser och sedan presenterar i ett format som användaren kan ta till sig. Dessa lösningar görs oftast med SQL Server, SharePoint och Office men det kommer alltfler möjligheter som bygger på olika funktioner i Azure och Office365.

Affärssystem
IT-lösningar som stöder verksamhetens processer har alla organisationer med någon storlek behov av. Detta kan vara standardiserade produkter eller egenutvecklade lösningar. Vi använder framför allt Microsoft Dynamics eller mer skräddarsydd teknologi för detta.

High Tech
IT-lösningar som finns i produkter eller dess närhet eller som finns nära produktion har vi valt att kalla High Tech. Här arbetar vi med lösningar där mjukvaran kan vara i en produkt som vår kund tar fram, eller hur man får produkter att kommunicera i större system, det som kallas Internet of Things. Med det är också lösningar där vi kommunicerar med olika givare och sensorer i produktionsledet som underlättar för operatörer.

Integration och tjänsteorienterade lösningar
Lösningar och system behöver utbyta data mellan varandra. För att ha kontroll behöver detta göras på ett strukturerat sätt, ofta enligt en smart EA-lösning (Enterprise Architecture). Våra Integrationslösningar bygger vi oftast med BizTalk men mer och mer använder vi olika komponenter i Microsoft Azure.

Digital Workplace
Din digitala identitet blir alltmer komplex. Alla vill helst bara ha en inloggning och sedan komma åt allt som berör mig. Men det ska vara säkert och ingen annan ska kunna komma åt min identitet.

Molnet
Alla IT-lösningar behöver en infrastruktur att exekveras i. Vi utgår numera från devisen "Cloud First". Det finns så många fördelar med molntekniken så det är det naturliga valet, om det inte finns skäl att välja annat. Vi har specialisterna som kan infrastruktur och Cloud OS för att du ska göra det bästa valet för dig.

Cyber Security
Säkerhet är viktigt!  Att skydda sig mot intrång i cyberrymden är komplext och de flesta behöver en partner att kunna se över hur man gör det på bästa sätt. Vi har specialisterna som kan hjälpa dig.

Vår kompetens vilar på fyra hörnstenar:

Vass Microsoft-expertis
Vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling för våra konsulter för att vara experter på Microsofts teknologi. Ett exempel som visar detta är att våra Microsoft-konsulter idag tillsammans har över 800 Microsoft-certifieringar.

Verktyg och miljöer
Sogeti har stor expertis inom de komponenter som Microsoft tillhandahåller för en applikations livscykel. Huvudkomponenter för detta är Visual Studio, Team Foundation Server och Microsoft Azure.

Industrialiserade processer
Att arbeta enligt industrialiserade processer är en självklarhet för att få hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Därför har Sogeti specialister på de processer som används på den svenska marknaden.

Enterprise-arkitektur
En systemlösning existerar alltid i ett sammanhang och det är avgörande att helheten är funktionell för att varje del ska ge nytta. Därför har vi också Enterprise-arkitekter som ser till helheten och att olika lösningar hos dig fungerar bra tillsammans.

Utmärkelser och priser
Vi har sedan starten i Sverige 2003 kontinuerligt belönats med olika utmärkelser från Microsoft för vår expertis och leveransförmåga. Från 2004 till 2009 vann vi .NET Awards 5 gånger, inom olika kategorier. Vi har varje år sedan 2009 utsetts till årets ALM-partner. 2012 utsågs vi till årets partner inom Collaboration. 2012 blev vi också Partner of the Year i Sverige. vi har också vunnit en mängd globala utmärkelser från Microsoft. Det borgar för att du kan vara säker på att vi är riktigt duktiga inom Microsofts plattformar.

Några av våra Microsoft-referenser