digital_manufacturing
LÖSNING
DIGITAL MANUFACTURING

Software Engineering for Smart Factory

Inom tjänsteområdet Digital Manufacturing hjälper vi dig att styra ditt företags digitala transformationsresa mot smarta, uppkopplade produkter och produktionsenheter.

"Connect anything - transform everything". Det är våra ledord inom våra Digital Manufacturing. Vi täcker alla aspekter av din produktcykel. Vi hjälper dig att ta fram dina produkter, fyller dem med intelligent programvara och levererar systemstöd för effektiv produktion. 

Våra tjänster inom Digital Manufacturing, även kallat Industry 4.0-tjänster, fokuserar på att förbättra den digitala mognadsgraden av tillverkningsindustrins kärnverksamhet.

Våra tjänster

One-stop-shop. Det är vad vi kan vara för dig och ditt företag på detta område. Våra muskler och erfarenheter är både lokala, nationella och globala. 

Manufacturing & Plant Systems Services
Vi levererar system som möjliggör effektiv och kvalitetssäkrad produktion av din produkt. Från simulering av produktionsprocesser, till operatörsstöd i SCADA- och MIS-/MES-system.

Product & Engineering Services
Vi designar och konstruerar din produkt samt hanterar hela dess livscykel.

High Tech Engineering Services
Vi hanterar programvarorna i din produkt från kretskort till färdig lösning.

Relaterade tjänster

Som världsledande inom teknik och engineering har vi många strängar på vår lyra. I dina projekt kan du även dra nytta av vår expertis inom ett antal relaterade tjänsteområden:

Innovation i centrum 

Med vårt globala nätverk för innovation bestående av ett antal Applied Innovation Exchanges, våra experter inom SogetiLabs och ett ekosystem av partners, vi ser till att era digitala investeringar skapar långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar.

Referensexempel
KONTAKT
  • Parag Dhabe
    Parag Dhabe
    National Digital Engineering Lead
    +46 (0)76 102 19 09

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.