working robot
LÖSNING
HIGH TECH

Product & Engineering Services

För att skapa nya och innovativa produkter snabbare, är det numera nödvändigt att anamma nya digitala teknologier och ingenjörsmodeller. Upptäck därför hur vi i samarbete med er, kan bygga framgångsrika produkter och tjänster genom våra lösningar inom Product & Engineering Services.

En ny era av Digital Engineering

Intåget av Internet of Things, Industry 4.0 och ‘Software Defined’, samt den allmänt snabba utvecklingen inom fysisk och digital integration har förändrat våra förväntningar på produkters funktionalitet och driftskompatibilitet. Därför kräver varje aspekt av produktutveckling och tillverkning numera ofta utökad granskning och kreativt nytänk. Detta kan vi tillhandahålla.

Engineering- tjänster för den fysiska och digitala världen 
Våra Product & Engineering-tjänster samlar en djup sektor- och teknikexpertis både för den digital och den fysiska världen av produkter. Vår rådgivande expertis såväl som vår teknikexpertis, i kombination med vårt strukturkapital möjliggör för ditt företag att dra fördel av potentialen i er befintliga och framtida produktportfölj.

Med över 10 000 ingenjörer spridda över hela världen och över 30 års erfarenhet i bagaget, kan vi via våra Product & Engineering-tjänster erbjuda en heltäckande portfölj av lösingar och tjänster för vare steg i dina produkters livscykel. Vår expertis är skalbar via vår leveransmodell kallad Rightshore®

 

PES

Vi har framgångsrikt levererat resultat inom många olika områden: 

 • Möjliggörande via ny teknik, produktmodernisering och penetration av nya marknader
 • Kundgemensam innovation för att designa och utveckla framtidssäkrade produkter
 • Skapande och hantering av kunders Managed Test Center 
 • Produkt-support och förlängning av dina produkters livstid
 • Affärs- och tekniktransformationsprogram

Våra lösningar

Digital Product-utveckling

Produkter för den uppkopplade världen

Digital Manufacturing

Värdehöjande lösningar

Consulting

Technical Publication

Läs mer om dessa tjänster som levereras lokalt, nationellt och globalt på vår global webb och hör gärna av dig till våra kontaktpersoner för mer information.

Our offerings
Related Content
Contact
 • Parag Dhabe
  Parag Dhabe
  National Digital Engineering Lead
  +46 (0)76 102 19 09

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Product Integrity Kickstart #1
Get inspired