IoT
LÖSNING
HIGH TECH

Internet of Things/Smart Products

Explosionen av uppkopplade enheter, produkter och plattformar, ett överflöd av data och ny spännande teknik har gjort det högprioriterat för företag att snabbt anpassa sina produkter och tjänster och förflytta sig från den fysiska till den digitala världen. Att nyttja Internet of Things-teknik möjliggör denna transformation.

IoT - en brygga mellan det fysiska och digitala

Det är viktigt att se bortanför uppkopplade enheter och protokoll för att driva affärsvärde från IoT-investeringar. Framgångsrika IoT-initiativ lutar sig mot data, integration, analytics och en djup expertis i företagets affärsprocesser. 

Vi förser dig med en stor portfölj av IoT-tjänster som hjälper dig att ta dig in i eran av intelligenta, kontextmedvetna saker (ICAT). Vår tjänsteportfölj fokuserar på de viktigaste delarna av ICAT, det vill säga:

 • Planera, kontrollera och förbättra 
 • Sätta i drift och utföra 

Våra tjänster

Enabling Products for the Internet of Things

Exempel på lösningar

IHEAL: Predictive analytics-baserad IoT-lösning som möjliggör monitorering och diagnostisering på distans för uppkopplade produkter. 

IAUTOPULSE: Prognostic Asset Health-lösning för att hantera hälsa och RUL ( Remaining Useful Life).

IPS3 (Integrated Product Support & Sustaining Services): Vår informationskonsolideringsplattform som levererar Engineering Analytics och insikter från multipla produktrelaterade datakällor. 

Contact
 • Parag Dhabe
  Parag Dhabe
  National Digital Engineering Lead
  +46 (0)76 102 19 09

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Related offerings