Analytics & Cognitive
LÖSNING
DATA & AI

Data & AI

Att vara datadriven står centrum när det kommer till den teknikdrivna affärsutvecklingen som sker inom företag och organisationer. Vi hjälper er att knyta ihop silos med tekniker som Artificiell Intelligence och Machine Learning. Nyttja vår heltäckande tjänsteportfölj för att växla upp din informationshantering.

Beståndsdelarna i det nya digitala landskapet som alla behöver förhålla sig till är många och kan delvis sammanfattas genom begreppet "Digital Platform", det vill säga grunden och möjliggöraren för en framgångsrik digital transformation där informationen i organisationen kan flöda fritt. Fokus har flyttats från effektivisering i kärnprocesser, såsom inköp, lager och försäljning, till stödprocesser för styrning, ledning, effektivisering, digitalisering och informationsutbyte. Interoperabilitet blir det nya ledordet när allting ska fungera tillsammans, hela vägen från interna behov ut till externa kundtillämpningar. Att använda data och AI för att  förbättra kundupplevelsen, optimera vinst och tillväxt och er operativa effektivitet är a och o.

På Sogeti har vi samlat de funktionsområden som stöder denna transformation mot det digitala interoperabila landskapet under ett paraply; Data & AI. Lösningarna, kompetensen och tekniken bygger på informationsdriven utveckling och samlas under begrepp som Data Platform, Data Governance, Masterdata, Analytics och Artificiell Intelligence. Tillämpningarna är mångfaldiga med den gemensamma närmaren att nyttja information till att bidra till er framgång.

Tjänsteöversikt

Vi täcker hela spektrat av tjänster via tre huvudområden, med tillhörande specialisttjänster - och paketeringar för att du ska få stöd och hjälp oavsett hur långt du kommit på din resa: 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

DATA PLATFORM & ANALYTICS

Data Platform

Analytics

Våra kickstarts
Några av våra referenser
KONTAKTPERSONER
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.