Data Governance
LÖSNING
DATA & AI

Data Governance

I dagens verksamheter flödar data genom olika system, plattformar och instanser samtidigt som datan förväntas vara enhetlig, kvalitativ och hanteras lagligt. Hur lyckas man med det? Vårt svar på detta är tjänster inom Data Governance – systemstöd som skapar ordning och reda.

Data Governace är det område inom IT som besvarar verksamheters frågor om vem som äger datan, vart datan kommer ifrån och vem som är ansvarig för datan. En administration som är särskilt viktig sett till din verksamhet och lagkrav, men som ibland kan kännas övermäktig. 

Våra tjänster

Vårt tjänsteutbud kring Data Governance är heltäckande. Vi stöttar i allt från strategi och visionsarbete kring era olika frågeställningar och erbjuder rena implementationstjänster. Med vår globala styrka finns tillgång till experter på varje enskilt område.

Vi har åtta lösningsområden för att skapa ordning och reda i er data:

DATA LINEAGE
Verktyg som skapar spårbarhet i datan för att bland annat säkerställa vilka affärsregler som påverkat den, hur datan transformerats, hur koden ser ut, var datan kommer ifrån, t.ex från vilka system. 

DATA CATALOG
Hjälper dig att katalogisera data utan att du behöver flytta den. Därmed får ni en översyn av vad för data ni har, var den finns och vem som ansvarar för den.

BUSINESS GLOSSARY
Vi hjälper din verksamhet till en enhetlig terminologi och en tydlighet i era verksamhetsdefinitioner. Heter till exempel era kunder "clients", köpare, konsumenter, beställare eller kunder? Med Business Glossary pratar alla samma språk. 

DATA QUALITY
Vi vågar påstå att alla register har datakvalitetsproblem som till exempel dubletter, felaktigheter och inaktuell data. Vår tjänst sätter upp kontroller och adresserar problem i dina register för att sedan granska och uppdatera datan. På så sätt blir era viktiga register aktuella och korrekta. 

DATA PRIVACY
Den tjänst som bevakar datan oavsett teknska lösningar och system och gör det möjligt för organisationen att hantera data enligt rådande lagar och regler. Ett exempel är pseudonymisering, syntetisering och anonymisering av data.

DATA LIFECYCLE MANAGEMENT
Hjälper er att hantera data utifrån dess livslängd och svarar bland annat på när ett dokument ska arkiveras, vilka dokument som ska arkiveras och vilka som rent av ska elimimineras? Allt i enlighet med de policys och lagkrav som finns.

MASTER DATA MANAGEMENT
Vår tjänst som skapar en sanning av din affärsmodell. Master Data Management ger dig ett livscykelperspektiv och skapar förutsättningarna som behövs för en strömlinjeformad verksamhet, så att system, processer och organisationer har samma definitioner. Interoperabilitet är A och O i dagens informationsintensiva affärsprocesser.  Med MDM skapar vi rätt förutsättningar.

ENTITY RELATIONSHIP MANAGEMENT
Hjälper dig att dra lärdomar av din data, som exempelvis användarbeteenden.

Varför Sogeti

På Sogeti kombinerar vi en lokal leverans med engagerade medarbetare som brinner för er framgång, detta tillsammans med en oändlig global leveranskapacitet med tiotusentals personer inom området som kan finnas till ert förfogande.

Vår leverans skalar med ert behov, oavsett storlek, och vi kan skräddarsy ett upplägg för er. Vi har hjälpt många stora och små organisationer att transformera användandet av information som i sin tur skapar konkurrensfördelar på marknaden och gör er verksamhet mer framgångsrik. Vi finns här för att dela med oss av våra erfarenheter! Hör av dig så berättar vi mer!

KONTAKT
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.