förmåner
JOBB
DNA

Förmåner

Du som anställd på Sogeti är vår absolut främsta tillgång och vi ser det givetvis som en av våra viktigaste uppgifter att ta väl hand om dig. Vi är därför lyhörda och ständigt på jakt efter lösningar som gör att du kan leverera ett strålande jobb.

Förmånsportal

I vår externa partner Benifys portal hittar du som anställd hos oss alla våra förmåner tillsammans med din totala kompensation av lön, försäkringar, pension. Förmånerna som erbjuds via portalen är många, exempelvis friskvårdsbidrag, allt knutet till en massa leverantörer på respektive ort. 2022 har vi ökat på friskvårdsbidraget från 3000 till 5000 kronor per anställd. I portalen finns också rabatter för personliga inköp hos ett urval av leverantörer inom olika områden. 

Livspusslet

På Sogeti är det viktigt att medarbetare har balans i livet och känner att man kan kombinera arbete med familj. Sogeti ser därför positivt på att alla våra anställda ska kunna vara lediga med sina barn. Vi ha exempelvis förstärkt föräldralön vid föräldraledighet, vi är flexibla med uppdrag och arbetstider, våra chefer är också lediga med sina barn, och vi ser att en glädjande stor och fortsatt växande andel av våra manliga anställda är med och delar på föräldraledigheten. 2019 vann vi priset Sveriges Mest Föräldravänliga Arbetsplats vilket vi förstås är jättestolta över och som vidimerar våra insatser kring livspusselfrågor. 

Din hälsa

En god hälsa är en förutsättning för ett fungerande arbetsliv. Vi har naturligtvis friskvårdsbidrag för alla våra medarbetare. Det uppgår till 5000 kronor per år och anställd, vilket är högre än snittet. Vi arbetar med kunniga externa partners för företagshälsovård, exempelvis Qurant, samt specialisterna Ljung & Sjöberg, proffs på beroendeproblematik som rör alkohol, droger och spelmissbruk. Via våra partners får våra anställda hjälp både förebyggande och då något akut händer. Dessutom finns det fritidsklubbar och sportklubbar som anordnar aktiviteter som du kan vara med på inom många olika områden.

Din utveckling

Hos oss får du möjlighet att vara med i ett eller flera av våra kompetensnätverk. Vi har ett stort antal aktiva nätverk som delar erfarenheter och kunskap varje månad eller oftare. Som ett komplement försöker vi anordna fysiska träffar för de olika nätverken med föreläsningar, certifieringsrace och inspiration.

Hos oss får du också tillgång till vår gigantiska Learning & Development-plattform kallad Next. Next är vår koncerns senaste jätteinvestering i kontinuerlig kompetensutveckling, en gigantisk Learning & Development-portal för våra anställa med målet att snabbt och proaktivt stänga kompetensgap och hjälpa våra kunder att ligga steget före. 

Dina försäkringar och avtal

Självklart har vi kollektivavtal och en mängd försäkringar och bra pensionslösningar. Vi har möjlighet till olika typer av bonus, både som komplement till lönen för debitering men också för certifieringar och rekryteringstips.

Kontakt
  • Aron Östergård
    Aron Östergård
    HR-direktör, Sogeti Sverige
    073-024 58 28

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

lifeatsogeti på Instagram

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Skriv ut E-post