heart carved in tree
OM OSS
DNA

Vårt DNA

Sogetis värdeord är gemensamma för de företag som finns inom Capgemini-koncernen. Våra värderingar säger oss vad vi kan förvänta oss av varandra och ger våra kunder en möjlighet att förstå vilka de gör affärer med. Vi är ett företag med serviceanda, en organisation där vi delar med oss av vår kunskap. Vi är lag- och projektorienterade. Flexibilitet och entreprenörsskap är viktigt, liksom sökandet efter utmaning, förändring och ständigt fokus på värdeskapande.

Vi tror på OTACE - att alltid leverera On time above client expectations; i tid och bättre än kunden förväntade sig. Vi söker efter människor som vill växa i en kultur där vi tror på att vara modiga, sikta högt, uppmuntra lagarbete, respektera andra och ha roligt - en kultur som ger friheten att vara unik.

Sogeti har också två egna värdeord som symboliserar oss - entreprenörskap och enkelhet.

Entreprenörskap (Entrepreneurial)

Entreprenörskap är den viktigaste beståndsdelen i Sogetis DNA. Det står för engagemang, drivkraft, kreativitet och uthållighet. Vårt entreprenörskap gör att vi naturligt kopplar samman våra tjänster med våra kunders behov. Vår entreprenörsådra gör oss till innovativa och entusiastiska ”doers” som också skapar precis de lösningar våra kunder vill ha. Vi försöker alltid leverera över kundens förväntan.

Enkelhet (Simplicity)

Enkelhet är synonymt med vår framtoning. Vi är jordnära, okomplicerade, tydliga, uppriktiga och konkreta. Vi förklarar våra professionella lösningar på ett lättförståeligt sätt. Vi har en enkel och platt organisation som gör oss snabbfotade och vi befinner oss alltid i närheten av våra kunder vilket gör det enkelt att samarbeta med oss.

Ärlighet (Honesty)

Honesty är integritet, uppriktighet, hederskänsla och respekt för löften och utfästelser. Ärlighet är också ett nej till att använda oärliga metoder för att vinna en affär eller speciella fördelar.

Djärvhet (Boldness)

Boldness är en lust till att ta sig an utmaningar, att tycka om att ta risker och finna nöje i konkurrens. Vi ifrågasätter valet av riktning och de omständigheter vi befinner oss i. Djärvhet går hand i hand med klokhet. Utan den blir den orädde bara dumdristig.

Tillit (Trust)

Trust är en önskan att ge människor och arbetslag ansvar, och en önskan att beslut fattas så nära dem som ska genomföra dem som möjligt. Tillit är också att se till att det råder total öppenhet mellan människor inom företaget och att vi tillsammans skapar ett så fritt flöde av information det bara är möjligt.

Frihet (Freedom)

Freedom är suveränitet, oberoende och fördomsfrihet, både i tanke och i handling. Det innebär initiativrikedom och kreativitet parat med tolerans och respekt för andra och deras kultur och vanor. Vårt oberoende ger våra kunder en nödvändig garanti för att de råd vi ger håller hög kvalitet.

Laganda (Team Spirit)

Team Spirit betyder solidaritet, vänskap, lojalitet och öppenhet. Solidariteten, som är nödvändig i arbetet tillsammans med våra kunder, inrymmer också generositet; vi delar med oss av frukterna av vårt gemensamma arbete.

Ödmjukhet (Modesty)

Modesty är motsatsen till att förställa sig, vara pretentiös, arrogant och skrytsam. Ödmjukhet innebär diskretion, att vara spontan och rak och att lyssna på andra.

Glädje (Fun)

Fun står för en känsla av arbetsglädje i samarbetet med andra. Det är stolthet över det vi åstadkommer och de mål vi uppnår i det ständiga sökandet efter hög kvalitet och effektivitet. Det ska vara kul att jobba på Sogeti.

Sogeti på topplistan igen
Kontakt
  • Aron Östergård
    Aron Östergård
    HR-chef, Sogeti Sverige
    073-024 58 28

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

12 snabba fakta om Sogeti
lifeatsogeti på Instagram

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.