Amazon Web Services
PARTNER
AMAZON

Amazon Web Services

Som Premier Consulting Partner till Amazon Web Services (AWS) och Managed Service-leverantör har vi värdefull expertis för dig som vill nyttja Amazon Cloud för att accelerera din verksamhet.

Så tar du din verksamhet mot ”Cloud First”

Företag och organisationer väljer i allt större utsträckning att skapa Cloud First-strategier för att säkerställa en flexibel, skalbar och kostnadseffektiv IT, som kortar ner time-to-market-tiden. Vår heltäckande Cloud-ansats OneDeliver, i kombination med Amazon Web Services, förser dig med en sammanhängande, end-to-end-baserad tjänsteportfölj för att ta din on-premise-infrastruktur till AWS Cloud och snabbt leverera cloud native-applikationer samt ett arbetssätt framåt för din Cloud First-ansats. 

Vår heltäckande tjänsteportfölj

One Deliver och Amazon Web Services hjälper dig att dra full nytta av AWS Cloud tack vare AWS-teknik och -metoder, via en komplett tjänsteportfölj som innefattar best practices och verktyg från AWS Cloud Adoption Framework. Vår tjänsteportfölj innefattar:

Migrering
Vi hanterar dina SAP-migreringar, data warehouse-migreringar, massmigreringar av appar inklusive datamigreringar från on-premise till AWS Cloud.

AWS-lösningar
Våra affärs- och branschorienterade samt förkonfigurerade lösningar med ISV:s (fristående mjukvaruleverantörer) som hostas i AWS Cloud, möjliggör snabb flytt och förenklad hantering framåt.

Managed Services
Vi hanterar din verksamhets managed services för AWS Cloud med kontroll, transparens och fördelning som överensstämmer med era andra IT-tjänster.

Så stöttar vi din resa

Vi har deltat in din Cloud-resa i tre delar:

Advise:
Tillsammans tar vi fram en strategi för att stärka er Cloud-ansats och anpassa er verksamhet till nya arbetssätt.

Align:
Här transformerar vi er applikationsportfölj genom att rationalisera, modernisera och migrera eller genom att skapa nya cloud native-applikationer. 

Animate:
Vi optimerar arbetsbelastningen kring era Cloud-applikationer, både privata och publika.

Ett partnerskap i världsklass

Våra team av AWS-konsulter och -arkitekter arbetar tillsammans med dig för att leverera specialiserade lösningar i AWS Cloud, en all-in-one-paketering av branschspecifika applikationer, Cloud-hosting och löpande hantering.

Med fler än 5000 levererade Cloud-projekt och ett stort antal kundreferenser har vi en beprövad förmåga att migrera till AWS Cloud på ett säkert sätt och med minimala störningar. Vår expertis kan hjälpa dig att uppnå högre flexibilitet, kostnadsbesparingar, skalbarhet och kraftfullt mindska time-to-market.

 

KONTAKT
  • Fredrick Viström
    Fredrick Viström
    National Partner Lead for AWS
    072-236 44 15

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vi kan Cloud