Våra Kickstart-erbjudanden
ERBJUDANDE
BUSINESS DEVELOPMENT

Våra Kickstart-erbjudanden

När du vill komma snabbt framåt och använda smarta lösningar, den senaste tekniken eller på kort tid anpassa dig till nya regler kan våra kickstart-erbjudanden vara till stor hjälp. På kort tid och med konkreta leverabler är du på banan och blir hjälte. Välj och vraka mellan våra kickstarts nedan.

Snabbmeny

Kickstarts inom Data & AI
Kickstarts inom Quality Engineering & Testing
Kickstarts inom Cloud
Kickstarts inom Digital Experiences
Kickstarts inom Microsoft Business Applications
Kickstarts inom Informationssäkerhet
Kickstarts inom Affärssystem
Kickstarts inom Digital Engineering & Manufacturing
Kickstarts inom Automation
Kickstarts inom Projektledning

Kickstarts inom Data & AI

Gen AI Kickstarts
Generativ AI skapar stora svallvågor inom IT och de flesta branscher har redan påverkats eller kommer att påverkas. Vi på Sogeti kan med vår expertis stötta dig när du vill starta din Gen AI-resa, eller fortsätta den, oavsett vart du befinner dig i processen att utveckla dina AI-baserade tjänster. Vi erbjuder 3 olika kickstarts. Vilken skulle passa dig och din verksamhet bäst?
Läs mer

Kickstarta din AI-resa
Är din bransch skonad från den disruptiva kraften i Artificiell Intelligence (AI), eller är det dags att skapa er framtida verksamhet? Med vårt stöd kommer du snabbt framåt och får full fart på din innovationsprocess på ett tydligt och konkret sätt. 
Läs mer 

ADA Kickstart
Vår tids stora utmaning i en värld av uppkopplade och integrerade system är tillgången till data. Men vad händer när data inte finns, eller är känslig och inte får användas? Hur utvecklar, testar och underhåller vi då våra lösningar som måste hålla toppkvalité vid första lansering? Svaret stavas ADA - Artificial Data Amplifier.
Läs mer

BISC Kickstart 
Business Insight Service Center – BISC – är ett väl beprövat ramverk för kostnadseffektiv industrialisering av Business Intelligens (BI) och Analytics. Modellen innehåller allt från processer, ramverk, organisation och metodik för att med agila förtecken leverera mer nytta och insikter med mindre insats. Med vår kickstart är du igång på bara 3 veckor.
Läs mer

BI Next Kickstart
Vill du förbättra resultatet för ditt företag? Vill du få mer delaktiga medarbetare och bättre styrning på din verksamhet? Då är du i behov av att en beslutsstödslösning som Sogeti kan leverera kostnadseffektivt med hjälp av Microsofts Business Intelligence-plattform. Med Sogeti BI Next Kickstart är du snabbt på banan. 
Läs mer 

Predictive Maintenance Discovery Kickstart
Dra stora fördelar av att minska stillestånd i produktionen genom att analysera tillgänglig information och utföra prediktivt underhåll. Med vårt konkreta Predictive Maintenance Kickstart-erbjudande kommer du snabbt igång och kan spara stora pengar samt öka er produktivitet.  
Läs mer 

Market Analytics Kickstart
Fånga upp vad som sägs om er organisation, produkt eller tjänst. Sogetis Power BI-paket kopplar ihop och visualiserar era sociala medie-flöden och er webbdata tillsammans med relevanta artiklar från hundratals olika nyhetsleverantörer. 
Läs mer 

Microsoft 365 CoPilot Kickstart
Funderar ni på hur ni ska komma igång med Microsoft 365 Copilot och på vilket sätt den nya tekniken kan användas? Är det säkert? Och har vi kontroll på vårt data för att sätta igång de nya AI-tjänsterna? Vilka inom organisationen ska få tillgång till de nya AI-assistenterna?
Läs mer

Kickstarts inom Quality Engineering & Testing

Test Automation Kickstart
Att arbeta fokuserat med testautomation gör att du både sparar pengar och förbättrar kvalitén. Och nej, det är inte svårt att komma igång eller optimera befintlig testautomation. Med vårt Test Automation Kickstart-erbjudande kan du vara igång på bara två veckor.
Läs mer 

Cognitive QA Kickstart
Kom igång med effektiv kvalitetssäkring genom att använda artificiell intelligens och dataanalyser. Med vårt kickstart-erbjudande är du snabbt på banan.
Läs mer 

Test Data Management Kickstart
Att arbeta fokuserat med Test Data Management gör att du både sparar pengar och förbättrar kvalitén. Och nej, det är inte svårt att komma igång eller optimera befintlig testautomation. Med vårt Test Data Managment Kickstart-erbjudande kan du vara igång på bara två veckor.
Läs mer 

Agile Quality Engineering Kickstart
Med vårt Kickstart-erbjudande reder vi tillsammans ut begreppen och bästa lösning för hur din organisation ska förhålla sig till kvalitetssäkring inom ramen för nya arbetssätt som rör Agile och DevOps. Använd vår kickstart för att komma igång snabbt. På bara 2 veckor är ni på banan.
Läs mer 

SAP Business Assurance Kickstart
Med vårt SAP Business Assurance Kickstart-erbjudande reder vi tillsammans ut begreppen och skapar bästa lösning för hur din organisation ska förhålla sig till kvalitetssäkring inom ramen för nya arbetssätt och nya testverktyg. Använd vår kickstart för att komma igång snabbt. På bara 4 veckor är ni på banan.
Läs mer

Kickstarts inom Cloud

Cloud Native Prototyping Kickstart
En snabb, flexibel, innovativ, kostnadseffektivt och säker väg in i molnet. Från idé till prototyp på 2 dagar.
Läs mer 

Cloud Kickstart
Vi har skapat en mognadsmodell för att hjälpa organisationer att se över sina processer och säkerställa hur man hanterar sina Cloud-tjänster. Vi hjälper er att skapa en objektiv insikt i hur ert transformationsarbete kring dessa tjänster och ger er en roadmap framåt som tar hänsyn till risker och effektiv styrning och kontroll. Ni är up-and-running inom 8-12 veckor. 
Läs mer

Kickstarts inom Digital Experiences

Microsoft 365 CoPilot Kickstart
Funderar ni på hur ni ska komma igång med Microsoft 365 Copilot och på vilket sätt den nya tekniken kan användas? Är det säkert? Och har vi kontroll på vårt data för att sätta igång de nya AI-tjänsterna? Vilka inom organisationen ska få tillgång till de nya AI-assistenterna?
Läs mer

Power Platform Kickstart 
Vårt kickstart-erbjudande ger dig en rivstart när du vill komma igång med Power Platform. Tillsammans med dig och utvalda personer i din verksamhet tänker vi till och definierar ett specifikt behov som blir er första applikation, bestämmer vilka data den ska använda, skapar en tydlig gouvernance och din första Power Platform-app.
Läs mer

Digital Discovery Kickstart
Den digitala transformationen förändrar allt. Nya digitala plattformar och lösningar möjliggör kreativa kundupplevelser, accelererade interna processer, och lönsamma affärsmodeller. Använd vår kickstart för att få ny inspiration och komma vidare, snabbt. 
Läs mer

Smart Workspace Kickstart Demo
Skapa din nästa interna kommunikationssajt baserad på Office 365 på ett kick. Konkret handlar det om att minska tiden för lansering, från månader till veckor. 
Läs mer

Chatbot Kickstart
Artificiell intelligence (AI) är ett stort och spännande område som många vill prova på. En chatbot finns i gränslandet till AI och kan hjälpa din verksamhet att ge dina kunder olika form av återkoppling utan att behöva ha en mänsklig mellanhand. Med vår Chatbot Kickstart kan du snabbt identifiera vad din verksamhet kan ha för nytta med chatbots och få upp en relevant prototyp på 3-5 dagar. 
Läs mer

Realware Kickstart
Mobila lösningar möter stryktålig innovation! Med vår unika RealWare Kickstart hjälper vid er att på bara en månad komma igång med en banbrytande röststyrd mobil lösning som möjliggör 100% handsfree användning.
Läs mer 

Customer Journey Mapping
Kundupplevelsen är en av de viktigaste faktorerna som avgör om kunden väljer din produkt eller inte. Den baseras på kundens intryck av varumärket och kommunikation i olika situationer. Att förstå din kunds upplevelse är en nyckelfaktor för att fortsätta vara ett attraktivt val för din kund.
Läs mer

Kickstarts inom Microsoft Business Applications

Dynamics 365

Sogetis koncept för projektimplementationer, är en verktygslåda för att accelerera implementationer och med fokus på att använda standardprocesser och standardfunktionalitet. Vi går igenom affärsprocesser, konfiguration för affärsporcesser, går igenom tillägg som grunddata, migreringsmallar med mera. 

Läs mer

Kickstarts inom Informationssäkerhet

Förmågor för informationssäkerhet
Att kartlägga verksamhetens förmågor inom informationssäkerhet, ger möjligheter att nå verksamhetens mål, i rätt tid och till rätt kostnad. På bara tre veckor hjälper vi dig att skapa ett underlag som synliggör vilka förmågor som finns i er verksamhet och vilka förmågor som behöver förstärkas för en säker digitalisering.
Läs mer

Klassning av information
Att värdera sin information korrekt ger möjligheter att hitta balansen mellan skydd, användarvänlighet och kostnad. På bara tre veckor hjälper vi dig att skapa utvecklings- och förvaltningsprocesser i klassning och synliggör hur klassningens säkerhetsnivåer leder till balanserade och verksamma säkerhetsåtgärder.
Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet
Tröskeln för att identifiera och sätta upp en systematisk riskhantering kan kännas hög. På bara tre veckor hjälper vi dig att få fram en specialanpassad metod för din verksamhets riskhantering, utbildar nyckelpersoner och visar vägen framåt.
Läs mer

Kravkatalog för informationssäkerhet
En kravkatalog för informationssäkerhet är ett viktigt stöd vid upphandling av tjänster av varor och tjänster via externa leverantörer, men även för interna tjänster som rör er IT-infrastruktur. På bara tre veckor hjälper vi dig att skapa modell och metod för framtagande av en kravkatalog som är anpassad för din organisations förutsättningar och behov.
Läs mer

Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet
Att följa upp sitt informationssäkerhetsarbete är en nödvändighet för att veta att man uppfyller informationssäkerhetskrav i förordningar och lagar, det egna ledningssystemet och eventuella krav från kunder och samverkansparter. På tre veckor hjälper vi dig att organisera och utforma ert arbete med löpande uppföljning, utvärdering och förbättring.
Läs mer

Kickstarts inom Digital Engineering & Manufacturing 

Smart Manufacturing Kickstart
Vi ger dig en kort startsträcka till Smart Manufacturing. På bara 2 veckor får du en dokumenterad nulägesanalys och en roadmap för att sätta full fart framåt. 
Läs mer 

Product Security Evaluation Kickstart
Vår säkerhetsutvärderingstjänst ger dig insikt i Cyber Security-aspekterna för din produkt. Den säkerställer att den produkt i vilken informationssystemet kommer att integreras inte äventyrar systemets integritet, sekretess och autentisering. Utvärderingen av produkten kommer också att försäkra dig om kapaciteten att försvara den mot cyberattacker.
Läs mer 

PLM Kickstart
Att arbeta fokuserat med din Product Lifecycle Management (PLM) ger stora fördelar. Med vårt PLM Kickstart-erbjudande kan du boosta din PLM-relaterade verksamhet på bara två veckor. 
Läs mer 

Kickstarts inom Automation

RPA Kickstart
Vi älskar att skapa värde – snabbt. Med vår RPA Kickstart kan du och din verksamhet, på bara 3-6 veckor, komma igång och prova på RPA. Den kan också användas för att re-boosta din verksamhets RPA-satsning när ni vill komma vidare på ett snabbt, strukturerat och pragmatiskt sätt.
Läs mer

Kickstarts inom affärssystem

Microsoft Dynamics 365 Unified Operations Kickstart
Har ni valt Microsoft Dynamics 365 och vill komma framåt snabbt framåt med ert införandeprojekt? Vi har paketerat vårt know-how och best practices som säkerställer ett framgångsrikt införande med särskilt fokus på företag inom tillverkningsindustri och distribution i vad vi kallar Microsoft Dynamics 365 Unified Operations Kickstart. På 8 veckor är du igång!
Läs mer

Microsoft Dynamics 365 Upgrade Kickstart
Dags att uppgradera till Dynamics 365? Baserat på denna erfarenhet har vi skapat en kickstart för uppgradering från Dynamics AX till Dynamics 365, ett erbjudande särskilt lämpat för kunder inom tillverkningsindustrin och inom distributionsnäringen. På 6-9 veckor är du igång!
Läs mer

Kickstarta dina projekt

Effektpyramiden är verktyget för att snabbt få full kontroll över projekt. Tillsammans under ett par dagar sätter vi spelplanen för projektet och svarar på frågorna om vad som gör projektet framgångsrikt - och vad som inte ska göras – och ger dig en rivstart med vårt Kickstart-erbjudande. 
Läs mer

Våra kickstart-erbjudanden
Referenser
KONTAKT
 • Sofia Tönnberg
  Sofia Tönnberg
  Sales Director, Sverige
  070-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  National Portfolio & Offshore Lead
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Missa inte podcastserien "Effekten"
Kundseminarier - vårt smörgåsbord