offshore
LÖSNING
DELIVERY

Global leverans

I dessa speciella tider ökar naturligtvis fokus kring kostnadskontroll samt behovet av att kunna göra mer för mindre. I och med Covid-19-krisen så har det blivit tydligt att den geografiska platsen för leverans av konsulttjänster spelar mindre roll. Vår globala leveransförmåga kan ge din verksamhet stora konkurrensfördelar på både kort och lång sikt.

Andelen kunder som nyttjar vår globala leveransförmåga ökar kraftigt. Här drar du fördel av våra experter i andra länder, framför allt i Indien där vi är över 160 000 anställda, men beroende på behov och verksamhet exempelvis även i Spanien, Portugal, Polen och Marocko.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.


Sogeti Rightshore på 88 sekunder

Kostnadseffektivitet – Spara upp till 70% av dina konsultkostnader

Vi hjälper våra kunder att reducera sina konsultkostnader med effektiva transformationsprogram där vi med hjälp av vår omfattande expertis, strukturkapital och våra beprövade verktyg minskar personberoenden till dyra konsulter.

Tillgången av skickliga utvecklare, arkitekter, testare och ledare av olika slag, till en väsentligt lägre kostnad än vad som går att uppbringa i Sverige tror vi är bidragande orsaker. Att nyttja vår globala leveransförmåga är högaktuellt nu, men många av våra svenska kunder har redan köpt denna tjänst från oss under många år. Vi har en väl beprövad och uppskattad leveransmodell som passar både för stora och små leveranser. Ingen leverans är för liten eller för stor för oss. Hos oss kallar vi denna globala leverans för Rightshore™. Låt oss ge dig några konkreta exempel:

Exempel 1 – En kund här i Sverige, som är världsledande på jordbruksmaskiner, valde nyligen att köpa en konsult från oss för teknisk dokumentation av deras produkter. Prisexempel: 150 kr/h.

Exempel 2 – Ett känt svenskt stålbolag valde att i ett av sina SharePoint-projekt använda sig av ett mixat team, med konsulter från både Sverige och Indien.  Prisexempel: 150-1100 kr/h.

Exempel 3 – En av de stor finansiella aktörerna i Sverige valde att utveckla en större lösning kring Business Intelligence tillsammans med oss. Flera Scrum-team, inklusive ledning, köps in från Sogeti. Prisexempel: 150-320 kr/h.

Vår expertis

Låt oss ge några exempel på expertis i aktuella tjänsteområden:

Analytics-and-Analytics.pngAI & Analytics
Arkitekter och utvecklare:

 • Data Scientist – Phyton
 • Data Engineers
 • Azure Data Lake
 • Data Bricks

Automation.pngAutomation
RPA – Arkitekter och utvecklare:

 • UiPath
 • BluePrism
 • Automation Anywhere
 • Pega

Cloud.pngCloud
Arkitekter och utvecklare:

 • Azure
 • AWS
 • Google Cloud
 • IBM Cloud
 • Openshift

DCX.pngWeb & Apps
Arkitekter och utvecklare:

 • D365/Power Platform
 • Episerver
 • Adobe
 • Mobila appar
 • Chatbots
 • ...

Software_Engineering.pngSoftware Engineering

Arkitekter och utvecklare:

 • .NET
 • Java
 • #C
 • Cobol
 • GIT, Jenkins, Gradle, Maven, Monitoring and Logging: Kibana, Logstash, Grafana, Prometheus
 • ...

Digital-Assurance-&-Testing.pngDigital Assurance & Testing

Experter inom exempelvis:

 • Test Automation
 • Continous Testing
 • Product Verification
 • IoT Testing
 • Quality Assurance & AI

Våra experter är vana vid att arbeta agilt och i DevOps-miljö.

Våra tjänster

Några exempel:

 • Tools Support
 • Agile (SAFe) Project Planning
 • Application Design
 • Application development
 • Application Integration
 • Testing and Security
 • Application Deployment
 • User Acceptance Testing
 • Continual Improvement Initiatives
 • 24x7 and On-call for high and critical tickets
 • Monitoring and Resolution
 • L2, L3 Incident Management
 • Service Request Management
 • Incident Escalations
 • Problem and Change Request Management
 • Continual Improvement Initiatives
 • Service Reporting including SLAs and KPIs
 • Major Incident Management
 • ...

Exempel från verkligheten – AI made real på Försäkringskassan

Inspireras av Försäkringskassan och deras ansats till AI som görs konkret med hjälp av en av en både lokal och global leverans. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vill du veta mer om detta specifika referenscase eller om vår globala leveransförmåga?
Hör av dig!

Kontakt
 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  National Portfolio & Offshore Lead
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Sogeti Rightshore™

Vår så kallade Rightshore™-leverans innebär att varje del i ett uppdrag placeras där det kan levereras effektivast utifrån uppdragets egna förutsättningar. Rätt plats rätt pris och en tydligt ansvarig för leveransen nära dig. Sogeti Sverige är en av de bästa leverantörerna av Rightshore™-leveranser.