Projektledning

PROJEKTLEDNING

Hos oss finns ett stort antal erfarna projektledare som kan hjälpa dig att leda, driva och bemanna dina projekt. Vi arbetar utifrån etablerade metoder med omfattande kvalitetsfokus.

Vi har med över 40 års erfarenhet lyckats bygga upp ett skickligt och välorienterat projektledarteam i Sverige. Teamet består i dag av ett hundratal projektledare med en exceptionell bredd och lång erfarenhet av att driva projekt hos våra kunder i olika branscher. Vår kunskap och framgång återspeglas inte minst hos alla våra nöjda kunder. Vår expertis av driva projekt agilt är även mycket stor. 

Projektledarkompetens

Vi kan erbjuda projektledarkompetens för olika typer av projekt. Många av våra projektledare kan leda projekt genom hela systemutvecklingsprocessen, från förstudie till produktutrullning. Vi har även tekniska projektledare som kan agera som konstruktionsledare och mentorer för utvecklare. Vi har dessutom projektledare med specialkompetens inom exempelvis Digital Experiences, Data & AI, Cloud & DevOps, Dynamics 365 och Quality Engineering & Testing.

Vi har projektledare på flera olika nivåer, dels mycket erfarna konsulter, men även unga drivna och flexibla projektledare som passar bra för mindre omfattande projekt. Genom vår graderingsskala för konsulter kan vi erbjuda er den projektledare som är bäst lämpad för ett specifikt projekt. Graderingen baseras på kompetens och erfarenhet enligt skalan 1-5, där 1 är nybörjare som kan ta rollen som projektassistent och 5 är mycket erfarna projektledare som kan driva stora komplexa och krävande projekt eller program.

Kompetensutveckling

För att vidareutveckla våra projektledare genomför vi regelbundet kompetensuppbyggande aktiviteter inom ledning såsom certifieringar i nya metoder och tekniker. Vi är ett företag som levererar lokala IT-lösningar på global grund, vilket innebär att vi finns nära dig men att vi vid behov kan erbjuda konsulter från hela koncernen. Vi har en väl utarbetad strategi för mentorskap där mer erfarna projektledare stöttar och hjälper mindre erfarna projektledare, detta gör att du som kund alltid kan känna dig trygg när du anlitar en projektledare från oss.

Metoder

Projektledare inom Sogeti har erfarenheter från etablerade metoder så som PPS, Pejl, PROPS, Scrum och är vana att arbeta i MS Project. Utvecklingen kring agil projektledning och Scrum innebär att vi skapat ramverk för att bedriva dessa projekt på ett effektivt sätt. Våra projektledare har även stor erfarenhet av systemutvecklingsprocessen RUP. Många av våra konsulter har certifieringar inom ovanstående metoder. Sogetis projektledare kan dessutom utföra workshops och projektrevisioner och för detta används Capgemini-koncernens beprövade metoder.

I de fall som du som kund nte har valt en egen projektstyrningsmodell använder vi Capgemini-koncernens internationella kvalitetssystem DELIVER, som metod vid projektstyrning.

KONTAKTPERSON
  • Thobias Dencker
    Thobias Dencker
    Sales Director, Sverige

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.