puzzle
LÖSNING
DATA & AI

Master Data Management (MDM)

Vi har experterna för att stötta din Master Data Management. Vi erbjuder allt från strategisk rådgivande kompetens i alla perspektiv som MDM berör, verksamhetsmässiga såväl som tekniska, samt kompetens på ett antal valda plattformar för implementering av systemstöd.

Datakvalité och möjlighet att utbyta information är frågor som står i centrum i arbetet med att åstadkomma interoperabilitet – system och processer som sömlöst kan kommunicera mellan varandra. En av de stora utmaningarna är att system, processer och organisationer har olika definitioner av begrepp. Grundregister som kund, anställd, leverantör, konto, produkt etc. kan ha olika namn, definitioner och innehåll, trots att man pratar om samma saker.

Master Data Management – MDM – syftar till att adressera dessa problem och rensa i begrepp och dess definitioner samt sprida en gemensam sanning över alla system och processer. Området innehåller en teknisk komponent för att skapa ett systemstöd, men i huvudsak är MDM ett område för verksamheten att komma överens och definiera objekt, metadata, informationsägare etc. Ett arbete som lägger grunden för data kvalité i ledningsrummen.

En komplett tjänsteleverantör

Sogeti erbjuder allt från strategisk rådgivande kompetens i alla perspektiv som MDM berör, verksamhetsmässiga såväl som tekniska, samt kompetens på ett antal valda plattformar för implementering av systemstöd. MDM handlar mycket om att definiera gemensamma objekt och ägandeskap för dessa, samt organisation och processer för underhåll av masterdata. Sedan krävs systemstöd för MDM och integrationer med systemlandskapet för att få det implementerat.

Masterdata är ofta en politisk fråga inom större organisationer eftersom det handlar om att betrakta något gemensamt. Detta är alltid svårt eftersom de olika intressenterna har olika mål, drivkrafter och syften. Lösningen är generellt att etablera en separat gemensam lösning för MDM, med tillhörande organisation för att med gemensamma krafter på sikt enas om en sanning.

MDM är ett område som handlar om att:

 • Etablera ett gemensamt system för hantering av masterdata, dvs viktiga centrala verksamhetsdataobjekt, ex kund, leverantör, produkt och anställd
 • Etablera processer för underhåll av masterdata
 • Etablera organisation för styrning och genomförande av masterdataprocesser

Ta nästa steg med Sogeti

Vi på Sogeti Sverige har mycket lång erfarenhet av att jobba med Master Data Management. Ofta har det varit en integrerad del av arbetet inom BI, integration eller applikationsutveckling, men vi har drivit fokuserade MDM projekt tillsammans med våra kunder. Globalt är vi genom Capgemini-gruppen en av de absolut ledande företagen på området. Genom att anlita oss drar du nytta av en stor mängd erfarenhet och acceleratorer som finns tillgängliga inom koncernen.

Nedan följder några av våra erbjudanden inom MDM:

 • MDM Strategi
 • Stöd i etablering av MDM
 • MDM Kickstart – förstudie och plan för införande av MDM inom ett område
 • Stöd i val av MDM-produkt
 • Projekt för att etablera MDM
 • Förvaltning av MDM-lösning

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

KONTAKTPERSON
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Stefan Soyka
  Stefan Soyka
  Tribe Lead Master Data Management
  076-115 39 82

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.