Barkborre-detektion som tjänst
LÖSNING
DATA & AI

Barkborre-detektion som tjänst

Sogeti erbjuder en helautomatisk tjänst för detektion av barkborreangrepp. Tillsammans med aktörer inom svensk skogsindustri har vi tagit fram en AI-driven analys som gör att jakten på nya utbrott aldrig varit enklare.

Nu finns andra generationens GSI-tjänst (Geo Satellite Intelligence) för detektion av granbarkborren. Sedan framgången 2019 med att ta fram en barkborreanalys med hjälp av NVDI-differens baserad på satellitbilder, så har vi fortsatt arbetet med att ytterligare utveckla lösningen. 

Gemensam ansats ger resultat

Under sommaren 2021 har en gemensam ansats tillsammans med tre stora aktörer på svenska skogsmarknaden givit ett väldigt lyckosamt resultat. Med historik från tidigare utbrott har en självlärande så kallad deep learning-modell byggts som nu automatiskt identifierar nya utbrott. Nya insikter kan vid klart väder levereras flera gånger i veckan helt automatiskt, och ni kan fokusera er tid på det som faktiskt ger värde – det vill säga riktade åtgärder i skogen.

Tjänsten bygger på satellitbilder från ESA – Europeiska Rymdstyrelsen – och använder till skillnad från traditionella metoder alla band i spektrumet som Sentinell-2 tillhandahåller. Den manuella analysen av NDVI-diff, som är tidskrävande och svår, kan nu ersättas med att ni får en lista med potentiella angrepp tillsammans med shape-filer som pekar ut exakta områden och en tillhörande grad av sannolikhet.

Negativa förändringar i vegetationen kan identifieras ner till 10x10m. Vi har validerat lösningen med över 200 000 punkter och har i nuläget statistiskt säkerställt över 80% träffsäkerhet, något som också validerats i fält. Denna siffra kommer successivt öka i takt med att tjänsten utvecklas ytterligare, vilket kommer göras löpande. Ett extra spännande utfall är att vi kan tidigt hitta små utbrott om 4-5 stycken träd, något som gör att tjänsten hittar utbrott som annars förbisetts.

Barkborre-detektionen levereras som tjänst med ett pris per hektar och år där ni bestämmer exakt vilka områden som ska analyseras. Lösningen tillhandahålls genom samarbete med Husqvarna Intellion. Det hela är ett väldigt lyckosamt samverkansprojekt mellan flera parter med intresse för ett hållbart och effektivt skogsbruk.

Vill du veta mer?

Barkborren förstör för miljonbelopp varje år i de svenska skogarna men vi har lösningen för hur du hittar dina angrepp innan det är för sent. Är du intresserad av att nyttja tjänsten för dina skogsarealer redan nu, och stoppa barkborrarnas framfart i skogen, kontakta Marcus Norrgren (se kontaktkort högst upp på sidan). 

KONTAKT
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.