Generative AI

Generativ AI

Precis som elektriciteten en gång i tiden revolutionerade vårt samhälle, skapar generativ AI fundamentala förändringar i vårt digitala samhälle idag. Med professionella tjänster, uppbyggda utifrån unika affärsbehov har vi hjälpt våra kunder med generativ AI sedan 2019. Dra nytta av vår expertis!

Användandet av generativ AI fortsätter att växa och transfomerar flera sektorer. Sedan robotar för industrin togs fram och mycket av det mekaniska arbetet automatiserades, har det inte skett så mycket inom IT som medför en så genomgripande förändring av repetetivt, administrativt och manuellt arbete som generativ AI nu gör.

Det finns ett flertal AI-tekniker på marknaden och inom specifikt generativ AI hjälper vi på Sogeti till med är att säkra upp användandet i flera led. Vi hjälper till att skapa tjänster för professionellt bruk, uppbyggda utifrån affärsbehov och med hög säkerhet, så att interna data inte delas. Vi har blueprints, referensarkitektur och färdiga end-to-end piplines. Vi skapar professionella AI-modeller som driftas internt eller i molnmiljö och som vi skräddarsyr till era behov genom meta-prompting, grounding och fine-tuning.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

För att säkerställa alla aspekter av ett säkert, transparent och etiskt nyttjande av generativ AI har Sogeti tagit fram ett ”Trusted AI Framework” som även lägger ett extra fokus på de frågor som blir aktuella i nyttjandet av generativ AI. Genom att applicera ramverket på olika nivåer; Kontextuellt, Organisatoriskt och Operationellt tillser vi att frågor på alla nivåer blir adresserade. Till exempel följa organisationens policys och värdegrund, samt gällande lagar och riktlinjer, tillsammans med att säkerställa en korrekt funktion utan hallucinationer med transparens, kontrollerbarhet och även miljöaspekter i fokus.

Våra tjänster

GenAI Kickstarts − Utifrån dina affärsbehov skräddarsyr och erbjuder vi tre kickstarts för att du ska komma vidare på GenAI-resan. Du väljer den kickstart som matchar din verksamhets behov just nu. Det spelar ingen roll om du ska inleda ert GenAI-arbete, komma vidare från idé till konkret lösning, eller om du vill skala upp era GenAI-tjänster. 

Custom generative AI for Enterprise − är vår plattform som kombinerar kraften i LFMs (Large Foundtion Models) med er data för att anpassa modellernas kunskap till er verksamhet.

Generative AI for Customer Experience − är vår tjänst som utvecklar och finjusterar språkmodeller för en sömlös kundupplevelse.

Generative AI for Software Engineering − med denna tjänst använder vi Generativ AI för att omvandla själva kärnprocessen i din programvaruutveckling, för att kontinuerligt förbättra resultat.

Generative AI Strategy − för att få ut maximalt av generativ AI hjälper vi er att ta fram en strategi som definierar och prioriterar användningsområden för er verksamhet. Från roller och team, till processer och teknik för att tillse etiskt och funktionell kvalitet i modellerna.

Varför Sogeti?

Vi är en kunnig, pragmatisk och trygg partner som hjälpt kunder med generativ AI innan det blev ett begrepp, faktiskt sedan 2019. Vi identifierar potentialen i din verksamhet, innoverar fram idéer med stor verksamhetsnytta, hjälper er att prioritera och realisera era lösningar successivt. Vår approach till att skapa en skräddarsydd upplevelse med en plattform for generativ AI för professionellt bruk skapar de förutsättningar som behövs för ett tryggt användande av tekniken. Vi kan också erbjuda ett AI & Innovation Service Center, med ett team av experter till konstant förfogande som utifrån största verksamhetsnytta innoverar, realiserar och hanterar era AI-lösningar.

KONTAKT
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.