AI & Innovation Service Center
LÖSNING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AI & Innovation Service Center

Innovation och verksamhetsutveckling är en resa, så även när den byggs upp av AI-lösningar. Det krävs fokus och ett effektivt arbetssätt för att hålla förändringen levande. Vi kallar det AISC – AI & Innovation Service Center.

I framtiden kommer AI att vara som elektricitet; den finns överallt och genomsyrar alla våra processer. Men hur kommer vi dit? Svaret är givetvis att vi behöver samla kraft, kunskap och genomförande på en plats för att få bästa möjliga avkastning på vår investering. Det pratas som att industrialisera innovationsprocessen och hålla konkurrenterna på avstånd. Detta gör du genom ett AI & Innovation Service Center, som levererar och blir motorn i er digitala AI-drivna verksamhetsutveckling.

Enkelt uttryckt blir det en "fabrik" som tar hand om innovationsprocessen för AI inom din verksamhet. Vi driver er innovationsprocess på ett strukturerat sätt där idéer fångas i verksamheten genom AI Discovery workshops, och sedan prioriteras, testas, konceptutvecklas och genomförs. Ett team av våra experter står till konstant förfogande. Vi står för kunskapen som täcker in paletten av de teknologier som är ett måste att behärska för att bedriva AI-utveckling.

Snabb väg framåt med Beautiful AI

I vår AISC-metodologi – Beautiful AI – bedrivs utveckling av AI-koncept enligt fyra olika nivåer i en innovationsprocess, beroende på mognad och kunskap om det aktuella use caset i fråga. Metoden som utvecklas i Sverige och används internationellt tar dig igenom stegen; Hackaton, Innovation, Minimum-Viable-Product och Pilot, innan din idé slutligen tas till produktion. Ett välutvecklat koncept kan givetvis gå rakt in på stegen MVP eller Pilot. Allt arbete sker agilt enligt vår metodik och tar med dig på ett trygg innovationsresa där konkreta resultat är i ständigt fokus.

AISC-steg.png

På sikt kommer AI och nya innovativa tekniker genomsyra hela din verksamhet och bli en naturlig del av vardagen. Tills dess är vår utgångspunkt att förändring kräver fokus. Fokus på att skapa kunskap, förståelse och tillämpningar baserat på AI-tekniken, och samtidigt strukturerat driva en konstant innovationsprocess och implementering av nya lösningar i verksamheten. Detta åstadkommer ni genom ett AI & Innovation Service Center – AISC.

Vad vi levererar

Konstant innovation och användande av ny teknik för utveckling av nya affärsprocesser. Dina innovativa idéer blir verklighet med en tydlig metodik i grunden.

Hur du kommer igång?

Enkelt! Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSONER
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.