guy_subway

Reports & Dashboards

Analytics och Business Intelligence (BI) handlar om att lägga grunden för en strukturerad informationshantering i ert företag. Många gånger handlar det om att etablera datalager eller liknande lösningar utifrån de krav och behov det finns från verksamheten. Med reports & dashboards får du järnkoll.

Angreppssättet kan antingen vara – uppifrån och ned – det vill säga baserat på nyckeltal som används för att styra och följa upp verksamheten, eller - nedifrån och upp – det vill säga genom att understödja verksamheten med tillrättalagd information. Perspektiven kan också variera. Det kan vara ett helt företag, en del av ett företag eller en förlängning av ett affärssystem.

Vilken väg man väljer beror på ert nuläge, målbild och behov. För att säkerställa rätt ansats rekommenderar vi att ett BI-strategiskt arbete görs för att fastställa verksamhetens mål ur ett verksamhets- och arkitekturperspektiv, samt att ni etablerar en roadmap. Det är i detta skede också rekommenderat att en definition av beslutsstödsområdet tas fram  för att tydliggöra ansvar och avgränsningar gentemot andra områden.

Vilka är dina intressenter?

Traditionell BI bygger på att information samlas in och analyseras. Data som är underlag för informationen hämtas från olika system, transformeras och synkroniseras med gemensamma register till en sammanhållen informationsmängd. Informationsmängden han sparas i ett sk. Datalager, eller i Datamarts (Informationsområde med specifikt syfte), för att tillgängliggöras via olika kanaler i verksamheten. Det finns många typer av intressenter när det kommer till att konsumera information, både interna och externa. För att möta behovet av distribution och tillgängliggörande av den affärsinsikt som finns i informationen finns idag en mängd olika verktyg på marknaden. Sogeti har kompetens och erfarenhet av alla de största verktygen, tillsammans med starka partnerskap, och kan hjälpa dig i valet av verktyg och funktion efter ert behov. Valet kan ofta bli olika verktyg för olika intressanter och behov, varför det är viktigt att förstå och kartlägga dessa tidigt i processen.

Positiva effekter

BI är en teknisk term på tillämpningar kopplat till strukturerad informationshantering i syfte att analysera verksamheten. I verksamhetstermer kan BI bidra till en mängd olika positiva faktorer:

 • Effektivisering
  Informationsframställning är idag ofta fylld av personberoende  kring manuella steg och kunskap om affärslogik som behövs för att få fram rätt underlag. Mängder av tid åtgår i detta nu i din verksamhet som kan rationaliseras bort och läggas på mer värdeskapande sysslor.
 • Målstyrning
  Att välja och fokusera på tydliga kommunicerade  mål är en framgångsfaktor. Verksamheter har allt för ofta en förvillande mängd mål som är komplexa och tydliggör inte för personalen vilket bidrag de har till helheten. Inom BI finns möjligheter till tydliga målhierarkier nedbrutna på affärsområden och processer. Ledningsrummet får en förlängd arm ut i organisationen att kommunicera styrmodellen via som är långt mer effektiv än kvartalsmail med resultatsinformation.
 • Engagemang
  Genom att synliggöra verksamhetens prestation, gärna ställt till tydliga målsättningar, t.ex. genom storbildsskärmar i produktionen eller fikarummet skapas ett nytt engagemang bland alla era medarbetare. Prestationen blir en snackis istället för något rutininehåll på möten.
 • Kontroll
  Med korrekta implementerade styrmedel som är uppdaterade varje morgon, eller kontinuerligt under  dagen får ni en förmåga att reagera i tid. Controllerns uppgifter förändras från reaktivt till proaktiv och kan på allvar göra skillnad genom att synliggöra treder och skapa actions på avvikelser innan det är för sent.

Vi hjälper dina branschkollegor med att förbättra sin förmåga med att omvandla information till styrmekanismer och effektivisering. Vad kan vi göra för din verksamhet?

Låt oss hjälpa dig på din BI-resa

Vi kan både teori, teknik och har förmågan att omsätta det i verklighandling. Sogeti är därför den rätte partnern för att hjälpa er komma igång eller komma vidare med er BI-satsning. Vi kan hjälpa er med allt ifrån behovsanalys i er verksamhet, till att arbeta fram en strategi för införande av både metoder och teknik. Vi på Sogeti hjälper dagligen kunder över hela Sverige och världen med att införa ändamålsenliga Business Intelligence-lösningar. 

 

Några av våra referenser
KONTAKTPERSON
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.