BI Center of Excellence
LÖSNING
DATA & AI

Analytics Center of Excellence

Utveckla din verksamhet och ta bättre beslut genom ökad förståelse för Analytics och de möjligheter som ges. Vårt Center of Excellence hjälper dig att driva din verksamhetsutveckling på området verksamhetsstyrning, analys och rapportering.

Verksamhetsnyttan med Analytics-lösningar är enorm, men kan kännas tung att hantera. Det tekniska införandet är på många sätt redan klart genom tidigare BI-initiativ, men det verksamhetsmässiga införandet haltar. På Sogeti är vi rådgivande och stöttande i ditt arbete att implementera Analytics hela vägen ut i verksamheten. Med begreppet Analytics tar vi steget från traditionella BI-lösningar som fokuserar på rapportering och uppföljning, till att lägga till intelligens med prediktiva analyser och enklare Machine Learning-funktioner som ger dig ökade möjligheter att påverka kommande utfall.

Nyttja vår expertis från kunder inom alla segment. Vi kan tekniken, men har också erfarenheten i hur du får spridning av dessa lösningar i organisationen. Lösgör kraften som kommer ur tillgången till information och insikterna det ger. Med vårt Analytics Center of Excellence har du ständig access till våra främsta experter och coacher på området. Dessa har i sin tur direktkontakt i värdefulla nätverk globalt inom den gigantiska koncern vi tillhör, men också och med strategiska nationella och globala partners.

Våra tjänster

I grundpaketet för ditt nyttjande av centret ingår:

Engagement Services

 • Service Availability – Ni får tillgång till våra experter och kan kontakta dem för stöd och coaching utan att i förväg avropa en viss omfattning
 • FCI – Vi etablerar ett ”Forum for Continuous Innovation” där vi träffas regelbundet och går igenom var står ni idag, ser över systemstöd, verksamhetsstyrning och uppföljning
 • SPOC – Du får en utsedd Single Point of Contact för ditt företag

Centret har därutöver en tjänstekatalog. Här kan följande tjänster avropas:

Business Innovation Services
Vi erbjuder seminarier; 30 minuter över Teams eller 2 timmar på plats. Exempelvis på följande teman:

 • Next Generation BI
 • Data Science & Analytics
 • AI & Machine Learning – Next Generation Analytics

Training Services
Vi erbjuder utbildning; 4-8 timmar på plats i era lokaler. Exempelvis inom följande områden:

 • Self Service with Power BI
 • Azure Machine Learning
 • Data Science with Python

Supporting Services

 • PoV – Vi skapar en Proof-of-Value för att testa dina Analytics-koncepts nytta och ROI
 • Coaching – Du nyttjar någon av våra experter som coach och stöd till din verksamhet
 • Development – Vi utvecklar, testar och säkrar dina Analytics- och BI-lösningar

Hör av dig till oss så kan du börja dra fördel av vårt Analytics Center of Excellence redan i morgon!

KONTAKTPERSON
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.