Modern Data Platform
LÖSNING
DATA & AI

Modern Data Platform

Det krävs en agil, skalbar, pålitlig, integrerad och anpassningsbar lösning för att hantera och distribuera data som möter tidens krav på realtidsinformation tillgänglig när din verksamhet behöver den. Vårt svar på detta är Modern Data Platform.

I flera år har vi talat om det intelligenta företaget – Intelligent Enterprise – men hur åstadkommer man det? Allt som oftast sitter vi fast i gamla lösningar där ledtider och beroenden är svåra att hantera och att sammanställa information blir en oönskad arbetsuppgift. Med en Modern Data Platform-lösning täljer du guld med din data. 

Så funkar det

Framgången i ett lyckat initiativ ligger i fokus på att skapa verksamhetsnytta, nya behov och möjligheter behöver tillgodoses och börja generera värde tidigt. För att åstadkomma detta är trenden väldigt tydlig; ett agilt arbetssätt och en modern dataplattform etablerad på nästa generations teknik – molnet.

På Sogeti stöttar vi våra kunder att använda de fantastiska möjligheter som molnplattformar ger. Att snabbt och flexibelt skapa struktur och tillgängliggöra information är en framgångsfaktor i dagens digitala värld. Tidigare komplicerade och tidsödande projekt har ersatts med verksamhetsfokuserade agila team och förmågan att skapa snygga och tillgängliga analyser snabbt, med bibehållen struktur.

Vi har leveransförmågan och fokuserar just nu i huvudsak på Microsoft Azure som plattform. Tekniker så som Azure DataFactory, DataBricks, DataLake, Synapse, PowerBI, m.m. är vi experter på. Givetvis har vi också bred erfarenhet inom andra motsvarande plattformar som AWS, GCP, Snowflake, etcetera. Vi kallar detta för Modern Data Platform och kraftsamlar nu än mer för att tillgodose framtidens behov på området. Våra erfarenheter hos flera av våra stora kunder som varit tidigt ute tror vi kan bidra till även er framgång!

Våra tjänster

Vårt tjänsteutbud kring Modern Data Plattform är heltäckande och vi erbjuder alla tjänster inom områdena rådgivning, implementation och managering som ni kan behöva.

Allt ifrån strategi och visionsarbete kring olika frågeställningar såsom verksamhetsanalys & Masterdata till rena implementationstjänster där vi även kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar med offshore-inslag.

Vi har också specifika tjänsteportföljer kring viktiga områden som Data Governance och Data Quality, samt givetvis supportfunktioner med de SLA:er som ni önskar. Med vår globala styrka finns tillgång till experter på varje enskilt område.

Varför Sogeti

På Sogeti kombinerar vi en lokal leverans med engagerade medarbetare som brinner för er framgång, detta tillsammans med en oändlig global leveranskapacitet med tiotusentals personer inom området som kan finnas till ert förfogande.

Vår leverans skalar med ert behov, oavsett storlek, och vi kan skräddarsy ett upplägg för er. Vi har hjälpt många stora och små organisationer att transformera användandet av information som i sin tur skapar konkurrensfördelar på marknaden och gör er verksamhet mer framgångsrik. Vi finns här för att dela med oss av våra erfarenheter! Hör av dig så berättar vi mer!

KONTAKT
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.