numbers
LÖSNING
DATA & AI

Business Insights Service Center (BISC)

Våra Business Insights Service Center används av många av våra kunder vilket hjälper dem att leverera innovativ, domänfokuserad, högpresterande BI-kapacitet. Allt med en industrialiserad leverans och support. 

Genom att använda en mix av onshore- och offshore-expertis genom vår så kallade Rightshore®- ansats, samt specifika metoder, verktyg och best practice, hjälper vi er organisation att växa och frodas med hjälp av innovativ och tillgänglig BI som vi levererar snabbt och kostnadseffektivt. 

Så fungerar det

Tre beståndsdelar är basen till att få ett Business Insights Service Center som levererar värde. Den första är att sätta upp BI-plattformen och konfigurationen för industrialiserad utveckling. Parallellt kan din "BI-fabrik" etableras på en kostnadseffektiv plats (onshore eller offshore), men den sista och kanske viktigaste delen är vårt engemang med verksamhetens ledning onsite där vi fokuserar på att leverera relevanta affärsdata via ett kompetensbaserat ramverk och en business engagement-process. 

Varför Sogeti?

Med vårt Business Insights Service Center kan du göra mer trots mindre insats. Din verksamhet kan industrialisera den livsviktiga BI-leveransen så att den kan hantera fler parametrar, leverera snabbare och säkerställa en ökad kundnöjdhet. Vi har varit pionjärer och fulländat vår Business Insights Service Center-metodik, en framgångsrik blanding av vår Rightshore®-model, Business Information Management-relaterad teknikkompetens och en omfattande industrialiseringsexpertis. Detta har hjälpt många organisationer att transformera användandet av information, som i sin tur skapar konkurrensfördelar på marknaden och gör verksamheten mer framgångsrik. 

KONTAKTPERSON
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.