BISC_Kickstart
ERBJUDANDE
DATA & AI

Business Insights Service Center Kickstart

Business Insights Service Center – BISC – är ett väl beprövat ramverk för kostnadseffektiv industrialisering av Business Intelligens (BI) och Analytics. Modellen innehåller allt från processer, ramverk, organisation och metodik för att med agila förtecken leverera mer nytta och insikter med mindre insats. Med vår kickstart är du igång på bara 3 veckor.

Ursprunget av BISC är stora globala center som servar några av de mest välkända företagen, vilket borgar för djup och professionalitet i modellen samtidigt som det också gör den komplex och många gånger onödigt avancerad i sitt grundutförande. Sogeti Sverige har genom åren använt BISC-modellen i en mängd olika sammanhang, bland annat för andra teknikdomäner än BI och Analytics, men främst som ramverk för uppsättning av BI organisationer. En BI-organisation kan vara en helt integrerad organisation i er verksamhet, eller en serviceorganisation hos en IT-partner med delar eller hela leveransen ifrån offshoreländer. Syftet är alltjämt det samma; att med effektivitet leverera informationsdrivet beslutstöd till verksamheten.

BISC-modellen har av Sogeti Sverige anpassats till vår svenska företagskultur för att passa den ofta något mindre avancerade ansats som är startpunkten för ett Service Center för BI och Analytics. Dock är varje verksamhet unik i termer av tekniska förutsättningar, ambition samt inte minst organisation och roller. Därför har BISC Kickstart tagits fram som ett svar på behovet av att för varje tillfälle anpassa och finna de delar av BISC-konceptet som passar just er verksamhet.

Arbetet i BISC Kickstart är workshopsdrivet med två workshopar för att övergripande sätta samt detaljera kraven på en BISC organisation, med syfte att framställa en anpassad BISC-version med tillhörande Roadmap för implementation.

På bara 3 veckor kommer du igång

Det här ingår:

 • Inledande presentation av BISC ramverket
 • Workshop: Nuvarande situation 
 • Vi identifierar utmaningar som behöver lösas och förutsättningar som behövs tas hänsyn till
 • Workshop: Anpassning BISC
 • Medutgångspunkt från BISC anpassa ramverket att passa efter era behov
 • Roadmap som förklarar vägen framåt

Leverabler: Ett anpassat BISC-ramverk för er verksamhet, med tillhörande roadmap för övergripande implementationsplan. 

Intesserad?

Hör av dig till oss eller fyll i formuläret nedan så kommer vi igång snabbt!

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSON
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.