digital_enterprise
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Digital Experiences

Att tranformera er verksamhet till att bli mer digital är en nyckelfaktor i dagens värld och i det nya normala. Vi hjälper er att förbättra era kund- och medarbetarupplevelser, och stöttar er på er digitala resa baserat på var just ni befinner er idag.

Vi arbetar med lösningar som vänder sig både utåt mot era kunder och inåt mot era medarbetare. Vi möjliggör ökad kundnöjdhet via lösningar inom digitala kanaler och lösningar som fokuserar på bästa möjliga kundupplevelse/kundengagemang (Customer Experience).

För era medarbetare arbetar vi fram lösningar inom digitala arbetsplatser som bidrar till mer engagerade medarbetare och som därmed gör era kunder mer nöjda i slutändan. Era medarbetare är trots allt er största tillgång! Detta kallar vi medarbetarengagemang (Employee Experience).  

Två huvudspår

Topptjänster

Användaren i fokus

Vi utvecklar lösningar med användaren och medarbetaren i fokus. När vi tar fram lösningar är användaren inte bara målgrupp utan även deltagare i projektet. Användarupplevelsen går som en röd tråd genom hela vår process. Vi drivs av att skapa lösningar förmänniskoroch genom att sätta människan i centrum och utgå från sammanhanget har vi större möjlighet att träffa rätt. Vårt koncept Beautiful Delivery är en del av vår ansats för hur vi lyckas med det.

Våra främsta partners inom Digital Experience området är Microsoft, Google, Amazon, IBM, Episerver, Drupal, Umbraco och Powell Software. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

5 minuters crash course av vår globala chefarkitekt Chris Forsberg
om hur du levererar digitala lösningar ”in a beautiful way”. 

Några av våra referenser
KONTAKT
  • Anders Waller
    Anders Waller
    National Modern Workplace Lead
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Power Platform Kickstart
Så skapade Polarbröd en modern och digital arbetsplats

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.