digital_enterprise
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Digital Experiences

Att tranformera er verksamhet till att bli mer digital är en nyckelfaktor i dagens värld och i det nya normala. Vi hjälper er att förbättra era kund- och medarbetarupplevelser, och stöttar er på er digitala resa baserat på var just ni befinner er idag.

Vi arbetar med lösningar som vänder sig både utåt mot era kunder och inåt mot era medarbetare. Vi möjliggör ökad kundnöjdhet via lösningar inom Digitala kanaler som fokuserar på bästa möjliga kundupplevelse. För era medarbetare arbetar vi lösningar inom digitala arbetsplatser som bidrar till mer engagerade medarbetare och som därmed gör era kunder mer nöjda I slutändan. Era medarbetare är trots allt er största tillgång! Detta kallar vi medarbetarengagemang (Employee Experience).  

DE_Digitala_medarbetare_560.png

Våra tjänster

Digitala kanaler 
Din externwebb  är ett oumbärliga verktyg för att nå ut till dina olika målgrupper och idag, mer än någonsin tidigare, behöver de vara tillgängliga oavsett device. Den framgångsrika webbplatsen utvecklas och förändras konstant, små och större iterationer. Därför är det i utvecklingen viktigt att utgå från användarnas behov, din målsättning och ditt syfte med webbplatsen kopplat till varumärket och företagets utmaningar, idag och imorgon. Vi har erfarenhet av de flesta CMS:er och är experter inom EPiServer, WordPress, Drupal och Umbraco.  

Digitala arbetsplatser 
Vi arbetar med rådgivning och strategi, utveckling och förvaltning av lösningar inom digitala arbetsplatser baserade på Microsoft 365. Vi har färdiga lösningar och paketeringar för olika områden som exempelvis intranät, samarbete med Teams och Ledningssystem. Vi skräddarsyr även lösningar för era behov. Detta gör oss till en partner oavsett hur långt ni kommit på er digitala arbetsplatsresa. Genom att kombinera Microsoft 365 tillsammans med Power Platform vår ni en komplett platform för er digitala arbetsplats.

Low-code lösningar med Power Platform 
Microsoft Power Platform är en applikationsplatform för att snabbt och enkelt ta fram applikationer och digitalisera era processer med. Power Platform erbjuder ett "low-code"-sätt att bygga applikationer, vilket drastiskt minskar utvecklingskostnaderna, tiden och era verksamheter blir mer involverade under framtagandet. Power Platform består av fyra kraftfulla delar: Power Apps, Power BI, Power Automate och Power Virtual Agents. Vi arbetar med samtliga delar och kan därmed bli er Power Platform partner. Power Platform kan bli en del av er digitala arbetsplats.  

Användaren i fokus

Vi utvecklar lösningar med användaren och medarbetaren i fokus. När vi tar fram lösningar är användaren inte bara målgrupp utan även deltagare i projektet. Användarupplevelsen går som en röd tråd genom hela vår process. Vi drivs av att skapa lösningar förmänniskoroch genom att sätta människan i centrum och utgå från sammanhanget har vi större möjlighet att träffa rätt. Vårt koncept Beautiful Delivery är en del av vår ansats för hur vi lyckas med det.

Våra främsta partners inom Digital Experience området är Microsoft, Google, Amazon, IBM, Episerver, Drupal, Umbraco och Powell Software. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

5 minuters crash course av vår globala chefarkitekt Chris Forsberg
om hur du levererar digitala lösningar ”in a beautiful way”. 

Våra topptjänster
Några av våra referenser
KONTAKTPERSONER
  • Anders Waller
    Anders Waller
    National Digital Experiences Lead
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Missa inte podcastserien "Effekten"
Power Platform Kickstart
Så skapade Polarbröd en modern och digital arbetsplats

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.