Digital arbetsplats
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Digital Workplace

Att skapa en digital arbetsplats ökar samarbete, engagemang, effektivitet och trivsel bland medarbetarna. Vi är experter inom området och kan hjälpa er att komma igång snabbt med vår tjänst Sogeti Smart Workspace.

Hur engagerade är dina anställda i vad som sker i er verksamhet? Att kunna skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare att enkelt kunna hålla sig uppdaterade, samarbeta, innovera och arbeta som de vill, när de vill och var de vill är idag en framgångsfaktor och ett måste. Det beror både på den rådande situationen, men också på att En nöjd medarbetare är en produktiv medarbetare och den bästa ambassadören för er verksamhet. 

Nöjda medarbetare är helt enkelt kundfokuserade, entusiastiska och engagerade i ert varumärke och syfte. För era ledare är detta också centralt för att säkerställa att de når ut till organisationen på ett effektivt sätt och att alla har samma information och förutsättningar. Detta kallar vi medarbetarupplevelsen (Employee Experience). 

Sogeti Smart Workspace

Vår tjänst Sogeti Smart Workspace, som baseras på Microsoft 365, innehåller delarna för lyckas och att skapa morgondagens digitala arbetsplats. Idag!            
                                             

Läs mer om SMART Workspace här                                                                        

Insikter 

KONTAKT
  • Anders Waller
    Anders Waller
    National Digital Experiences Lead
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.