Datawarehousing
LÖSNING
DATA & AI

Data Warehousing

Via en data warehouse-lösning skapar du datalager som sammanställer information från ett antal källor vilket underlättar en avancerad analys av informationen. Analyser kan sedan genomföras utan behov av djupgående IT-kunskaper och förser hela eller delar av din organisation med information för att effektivt bedriva din verksamhet.

Data warehousing är kunskapsområdet för att designa och förvalta hela strukturen från datainsamling till datamarts via datalager. En viktig trend inom detta område är Enterprise Data Warehouse (EDW). EDW används av större koncerner för att konsolidera många datalager till ett gemensamt, vilket  grundlägger möjligheten att erhålla en gemensam syn på koncernen och dess olika verksamhetsområden. 

Vi på Sogeti har mångårig erfarenhet av att bygga datalager som grund för dina Business Intelligence-lösningar. Vi har många referenser på området och är en trygg leverantör. I vårt nationella BI-center i Umeå finns vårt största antal experter inom Data Warehousing. Vi är nära partner med de stora verktygsleverantörerna på området, exempelvis Microsoft, Teradata, MicroStrategy och QlikTech.

Våra erbjudanden

I de flesta fall bygger vi era BI-lösningar med någon form av Datawarehouse (DW) som grund, även om det också i vissa fall är möjligt att lösa era BI-behov med andra metoder.

 • Vår tjänst BI Workshop är en workshop kan vi inledningsvis peka ut behovet av ett DW.
 • Vår tjänst BI NEXT kan i sin tur resultera en modell för ett DW utifrån verksamhetens behov
 • Vår tjänst BI Kickstart kan resultera i en första iteration av ett DW, ett konkret proof of concept som ni kan bygga vidare på.

Specialistexpertis

Vi kan även gå in och jobba med en mängd områden som rör Datawarehousing:

 • Vidareutveckling av existerande lösningar
 • Best-practices för DW-modellering (Kimball, etc.)
 • Prestandaförbättringar
 • Datakvalitet
 • Agil utvecklingsmetodik för BI/DW
 • Säkerhet
 • Test av DW
 • Master Data Management


Vår DW-expertis sträcker sig över många olika sektorer exempelvis bank, hälso- och sjukvård, tillverkningsindustri och transport.

KONTAKTPERSONer
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.