man_looking
LÖSNING
DATA & AI

Strategy & Roadmaps

Upplever du ibland att informationen du har tillgång till inte möter ditt företags behov? Äter din informationshantering dessutom upp en stor del av din årliga IT-budget? Kan du lita på att datat du har hjälper dig att ta rätt beslut? Och är det ofta så att du, när du behöver aktuella och korrekta rapporter, inte snabbt får tillgång till dem? Nyttja vårt BI Next-koncept – en assessment och roadmap för en framgångsrik BI-strategi.

Många företag och organisationer använder flera olika sätt och verktyg för att hantera data vilket är ohållbart i längden. Och de allra flesta vill åstadkomma mer till ett lägre pris och samtidigt ha järnkoll på verksamheten med hjälp av Business Intelligence (BI).

I genomsnitt har mer än 50 procent av företagen vi talar med också dessa plågsamma utmaningar. Genom att diskutera och samarbeta med våra kunder har vi på Sogeti utvecklat en smart och effektiv BI Next Assessment som visar dig vilka av dessa utmaningar som är viktigast och vilka delar av flödet av företagsinformation som är mest värdefulla för ditt beslutstagande. Ett konkret sätt att se över era strategier och skapa nya framåt med tillhörande roadmaps.

Vårt BI Next-koncept

Vårt BI Next-koncept innefattar en Business Intelligence Maturity Assessment och erbjuder en handlingskraftig karta och strategi framåt. BI Next tar din organisation till nästa mognadsnivå på er resa att förse organisationen med information som hjälper er att uppnå era affärsmål.

Med BI Next får ni en djup förståelse för var ni är just nu och hur ni kan dra ännu mer fördel av affärskritisk information och tillhandahålla korrekt, adekvat och aktuell data till dina olika delar av verksamheten. Basen för vårt koncept är Gartners Business Intelligence and Performance Management Maturity Model i kombination med våra egna best practices världen över. Gartner-modellen baseras på omfattande forskning inom alla sektorer för att skapa en modell som tydligt beskriver de olika nivåerna av medvetenhet och mognad av Business Intelligence inom organisationer. Dessa fem nivåer sträcker sig från ”omedveten”, ”taktisk”och ”fokuserad” till ”strategisk”och slutligen ”genomträngande”.

Genom att kombinera Gartner-modellen och den omfattande kunskapen bland Sogetis många BI-konsulter, får du en klar bild av BI-situationen inom din verksamhet. Din organisations mognad avgör sedan vilka viktiga steg som måste tas därefter för att förbättra informationsförsörjningen i företaget till den önskade mognadsnivån.

Skillnaden mellan den identifierade och den önskade situationen inom verksamhetens alla områden är grunden för Sogetis rekommendationer och BI-karta framåt. Vårt BI Next-koncept används världen över, vilket gjort det möjligt för oss att bygga upp en global databas och utveckla skräddarsydda lösningar som kan användas lokalt och globalt, såväl inom privat som offentlig sektor.

Extra värde

En klar fördel med detta tillvägagångssätt är att du snabbt kommer att veta exakt vart smärtpunkterna sitter och vart din IT-budget måste spenderas för att skapa största möjliga värde för företaget och IT-verksamheten. Sogeti BI Next ger en tydlig framtida investeringsstrategi och plan för datahantering och prioriterar de åtgärder som ger högst avkastning på din investering. Detta tillvägagångssätt kan användas på ett iterativt sätt och successivt synliggöra den ökande mognadsgraden.

Arbetsmetod

Vår utvärdering genomförs med hjälp av en väldokumenterad metod innehållandes acceleratorer och branschspecifika mallar för att kartlägga arkitektur, processer och färdplan. Vi tydliggör hur dessa korrelerar med affärsmål och maximerar avkastningen på investeringen. Vår assessment tar vanligtvis cirka fyra till åtta veckor. Efter en introduktion av våra experter kommer sedan ett frågeformulär att dels ut till de olika intressenterna. Så snart som den nuvarande IT-miljön och framtida affärsbehov har analyserats kommer diskussioner föras med kunden för att ena och konsolidera information från olika källor och sammanställa de olika intressenternas feedback.

Den samlade informationen processas därefter av Sogetis experter som använder best practice och trender från din bransch. Resultatet blir en BI Next-rapport som beskriver nuvarande status samt rekommendationer och en handlingsplan för framtiden.

Leveransen enligt vår metodik är skräddarsydd för att passa dig som kund. Vår flexibilitet är din styrka. Avtal kan tecknas enligt fastprismodell eller löpande räkning. Ansatsen är beroende av mängden information som ska hanteras, antalet intervjuer (eller uppgiftens omfattning) och/eller den överenskomna tidsåtgången som utvärderingen ska ta.

KONTAKTPERSONER
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.