BI kickstart
ERBJUDANDE
DATA & AI

BI Next Kickstart

Vill du förbättra resultatet för ditt företag? Vill du få mer delaktiga medarbetare och bättre styrning på din verksamhet? Då är du i behov av att en beslutsstödslösning som Sogeti kan leverera kostnadseffektivt med hjälp av Microsofts Business Intelligence-plattform. Med Sogeti BI Next Kickstart är du snabbt på banan.

Att införa en beslutstödslösning kan uppfattas som ett dyrt och komplicerat projekt. Vi har därför satt ihop ett start-paket som vi kallar Sogeti BI Next Kickstart. Detta paket syftar till att visa hur kraftfull och tydlig en sådan här typ av lösning är, vad nyttan med den är och du kan snabbt ha en första BI-lösning klar.

I paketet ingår:

 • Uppstartsmöte – beslut om begränsat antal nyckeltal som ska presenteras och för vem.
 • Ihopkoppling av de bakomliggande systemen i företaget och mellanlagring av information från dessa.
 • Skapandet av en eller flera så kallade kuber som möjliggör en djupdykning i siffrorna och möjlighet att se dem från olika vyer.
 • Skapande av sidor på intranätet som visar nyckeltal och eventuella rapporter. Nyckeltalen kan visas som styrkort, mätare eller grafer.

Ett typiskt Sogeti BI Next Kickstart-projekt tar max 8 arbetsveckor att genomföra. Vår erfarenhet är din trygghet och vi har många referenser som du kan ta del av när du funderar på att nyttja Sogeti BI Next Kickstart.

Microsoft-lösning

Lösningen bygger rakt igenom på Microsoft-produkter. Basen i lösningen är Microsoft SQL Server. Presentationen sker lämpligast i Microsoft Office SharePoint, men det är inget krav då presentationen även fungerar på andra plattformar. För djupare analyser och för mer avancerade styrkort rekommenderas PerformancePoint Server.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSONEr
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.