DevOps
LÖSNING
DEVOPS

DevOps-leverans

Företag måste i dag anpassa sig snabbt för att överleva och lägga gamla beprövade metoder åt sidan till förmån för nya modeller och metoder. DevOps är en växande rörelse och filosofi som stärker organisationers förmåga att förbättra lönsamhet, marknadsandelar och produktivitet genom att öppna upp för högpresterande IT-organisationer med sinne för affärsrörlighet.

Vårt perspektiv

Vi är väl medvetna om att ett införande av DevOps inom en grupp eller i ett företag är en utmaning som stör etablerade processer, rolldefinitioner, belöningssystem, styrmodeller och utbyggnader.

 
DevOps

 

Även om DevOps utgör ett radikalt annorlunda sätt att utföra saker på, så krävs det fortfarande att någon planerar, kodar, bygger, testar, utvecklar och driver applikationerna. Vi ger våra kunder specialistfunktioner och erbjuder integrerade alternativ som en tjänst, i en mängd olika utföranden som passar kundens specifika situation.

 

 

Våra DevOps-tjänster

Våra tjänster är anpassade för att hjälpa kunder att påskynda deras DevOps-resa och övergången till en gemensam och integrerad modell som effektiviserar och automatiserar leverans. Dessa tjänster omfattar:

DevOps Programme Enablement

 • Maturity Assessments and Adoption Plans
 • DevOps and Agile Coaching
 • Enterprise Adoption Support and Planning

DevOps Tooling and Automation

 • Continuous Integration and Delivery
 • Test Automation
 • Infrastruction as Code Provisioning
 • Monitoring

Vi erbjuder dessa tjänster genom att upprätta team där våra egna konsulter arbetar sida vid sida med företagets anställda - allt enligt DevOps praxis.

todo todo
Kontakt
 • Mattias
  Mattias Bergströmner
  Nationell Digital Assurance & Testing Lead
  073-088 40 26