Industriell IT
LÖSNING
HIGH TECH

Manufacturing & Plant Systems Services

Inom Manufacturing & Plant Systems Services eller på ren svenska industriell IT erbjuder vi heltäckande kompetens för att effektivisera dina produktionsprocesser. Genom att kombinera vår branschkunskap med vår IT-expertis bidrar vi i allt från kravanalys till utveckling och förvaltning.

Vi skräddarsyr lösningar som stödjer produktionen och ger dig underlag för analys och beslut.

Våra lösningar

 • Exekvering (MIS/MES/MOM)
 • Spårbarhet
 • Mobilitet
 • Stopp/Avbrott (TAK/OEE)
 • Återrapportering
 • Analys/visualisering
 • Insights
 • Dokumenthantering
 • Lösningar för 800xA

Våra tjänster

 • Kravfångst och -analys
 • Förstudier
 • Projektledning
 • Utveckling
 • Test
 • Förvaltning
 • Support
 • Utbildning

Teknik (metoder, verktyg och miljöer)

Idag är även de flesta industriella tillämpningar webbaserade och ofta responsiva för att möjliggöra mobil användning. Här har vi mycket stor expertis. Vi är även specialiserade inom DCS-system från ABB (800xA). När det gäller integration för industriella tillämpningar används ofta OPC (OLE for Process Control). Här tar vi fram skräddarsydda OPC-servrar och bygger smarta kommunikationslösningar. Allt fler industrier har krav inom spårbarhet. Här använder vi traditionella streckkoder och RFID-lösningar för att effektivisera din verksamhet. Sist men inte minst hjälper vi dig att få kontroll över all data du samlar i dina datalager och dessutom hjälper vi dig att analysera informationen för att du ska kunna optimera din verksamhet. 

Branschkunskap

Vi har över 50 års branschkunskap inom Industriell IT och arbetar med de flesta branscher, exempelvis:

 • Stål- och aluminiumindustri
 • Gruvindustri
 • Bilindustri
 • Flyg- och rymdindustri
 • Olja och gas
 • Medicin
 • Processindustri
 • Försvaret
 • Telekom

Våra partners

Vi arbetar med de främsta inom Industriell IT för att stötta våra kunder på bästa sätt. Våra viktigast partners på området är Microsoft, Dassault och ISA95.

9 rapporter om IoT
KONTAKTPERSON
 • Parag Dhabe
  Parag Dhabe
  National Digital Engineering Lead
  +46 (0)76 102 19 09

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Håkan Ekström
  Håkan Ekström
  800xA-expert
  070-581 61 74

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.