robot arm

OPC (OLE for Process Control)

Sogeti är experter inom OPC-standarden; OPC DA (Data Access), AE (Alarm and Event) och HDA (History Data Access) med mer än tio års erfarenhet i bagaget. Baserat på vår kompetens och erfarenhet erbjuder Sogeti ett brett tjänsteutbud inom OPC-området.

OPC-utbildning

Om ni är intresserade av att själva lära er mer om OPC standarden så erbjuder Sogeti introduktionskurser för OPC. Vi kan även tillhandahålla mer avancerade kurser som hanterar utveckling och integration med hjälp av OPC DA, OPC AE och OPC HDA.

OPC-integrationer

Sogeti har utfört ett stort antal OPC-integrationer där ABB, Siemens, Volvo eller andra större leverantörer varit involverade. Syftet med OPC lösningarna har oftast varit att och hantera processdata mellan olika enheter/plattformar eller tillhandahålla processdata till historik- eller affärssystem.

OPC-utveckling

När standardprodukter inte räcker till kan Sogeti utveckla både OPC Servrar och klientapplikationer. OPC klienterna används oftast för läsning och skrivning av data, men kan även användas för att abonnera på larm och händelser från en OPC Server. OPC Servrar tas fram för att tillhandahålla ett standardiserat OPC gränssnitt gentemot ett specifikt system.

Här hittar du mer information om våra OPC tjänster och referenser.

KONTAKTPERSON
  • Jonny Carlsson
    Jonny Carlsson
    OPC-expert
    070-311 86 19

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.