800xA
LÖSNING
HIGH TECH

800xA

Vi har många års erfarenhet av både små och stora projekt relaterade till processindustrin och den processnära kommunikationen mellan PLC/controllers och operatörsenheter. Vi är på många sätt unika via våra projektreferenser och vår kompetens kring ABB:s operatörsplattform 800xA.

800xA – Integrationer

Sogeti har den expertis och erfarenhet som behövs för att skapa integrationer som lyfter 800xA system till en högre nivå. Vi har arbetat med 800xA och integrationer sedan systemet skapades i slutet av 1990-talet. Konsulter på Sogeti har deltagit vid framtagning av 800xA systemet och dess integrationsverktyg . Vi kan hjälpa dig med alla steg från förundersökningen som berättar om och hur integrationen kan göras, till igångkörning och test av den slutliga integrationen.

800xA – Ingenjörsverktyg

Sogeti har via ett nära kundsamarbete tagit fram ett antal generella 800xA verktyg som med fördel kan användas vid uppbyggnad av ett 800xa system. De flesta verktyg kan även användas vid löpande drift och det fortsatta kvalitetsarbetet kring plattformen.

KONTAKTPERSON
  • Håkan Ekström
    Håkan Ekström
    800xA-expert
    070-581 61 74

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.