Kubal
REFERENSER
DIGITAL MANUFACTURING

Så fick Kubal en tydlig roadmap mot Smart Manufacturing

Jakten på vad som kan automatiseras med IT i aluminiumtillverkaren Kubals processer och flöden pågår. Siktet är inställt med hjälp av Sogeti Smart Manufacturing Kickstart.

Bakgrund:

Kubal, Sveriges enda producent av primäraluminium, har sin fabrik belägen i Sundsvall. För att kunna planera och styra sin produktionsutrustning i fabriken är det viktigt med tillgång till tillförlitlig och uppdaterad produktionsinformation. Kubal har hittills haft en något manuell datainsamlingsprocess. Med tiden har behovet av att automatisera datainsamlingen och koppla upp sina produktionsmaskiner ökat rejält. En av Kubals utmaningar har historiskt varit att kvalitetssäkra datat i sina olika system och förenkla sin planering och produktionsöversikt. Hösten 2018 bestämde sig Kubal för att det var dags att se över sina strategier kring IT-stöd och sin datahantering. De vände sig till Sogeti för att få hjälp med att analysera och dokumentera sin produktionsprocess och nuvarande systemstöd.

Lösning:

För att skapa en snabb överblick erbjöd Sogeti en förstudie, en sk. ”Smart Manufacturing Kickstart”. Med hjälp av workshops och intervjuer med IT, logistik, produktion, gjuteri, lager, underhåll, fordonsverkstaden, finans, sälj/marknad och inte minst företagets ledningsgrupp genomlystes företagets behov avseende informationsflödet i produktionslinjen. Allt detta i jakten på att hitta vad som skulle kunna automatiseras med IT i Kubals processer och flöden.

Resultat: 

Allt som samlades in via intervjuerna och workshop sammanställdes i en rapport i form av en nulägesanalys. Med utgångspunkt i nuläget togs det fram en roadmap som pekar ut en framtida riktning. Nuläget och roadmapen ska ligga till grund för att företaget ska kunna fatta klokare beslut i framtiden. Rapporten presenterades för företagets ledningsgrupp i november 2018.

KONTAKTPERSON
  • Hans Danielsson
    Hans Danielsson
    Account Manager, Sundsvall
    070-215 35 95
Om Kubal

Kubal är Sveriges enda tillverkare av primär-aluminium där slut-produkten består av göt som levereras till både press- och valsverk i hela Europa. Årsproduktionen uppgår till ca 135.000 ton. Företaget har idag ca 400 anställda och omsätter ca 2 miljarder. Kubal tillhör familjen Rusal, en av världens största aluminiumproducenter.