Smart_Manufacturing
LÖSNING
DIGITAL MANUFACTURING

Smart Manufacturing

Smart Manufacturing är grunden för självlärande och kostnadseffektiv tillverkning. Uppkopplade maskiner och välinformerade operatörer ger dig smarta fabriker där insamlad data analyseras och leder till ständiga förbättringar.

Mängden data från er produktion växer lavinartat. Men hur använder ni den och kan ni dra ännu mer fördel av er Big Data?

Smart Manufacturing innefattar en ständigt pågående process med nedan beskrivna fyra beståndsdelar:

 • Maskiner och operatörer
  Andelen maskiner som är uppkopplade blir allt fler. Dina operatörer återrapporterar i högre utsträckning än tidigare vad som händer. Ni samlar mer och mer data.
 • Analyser
  All insamlad produktionsdata tvättas och analyseras. 
 • Insights
  Baserat på analyserna dras kloka slutsatser.
 • Produktionsutveckling och förbättringar
  Slutsatserna av era Insights leder till nya instruktioner till operatörerna och förändrade parametrar till maskinerna.

Det här är ett levande kretslopp som ständigt behöver pågå för att optimera produktivitet och kvalitet, det vill säga Smart Manufacturing.

Att se över hur er data från maskiner och operatörer lagras, hur datat analyseras, vilka insikter ni kan dra av detta för att få ständiga förbättringar och utveckling av er produktion, det kanske låter komplicerat, men låt oss hjälpa till!

Full fart framåt

För att stötta din verksamhets resa mot Smart Manufacturing har vi tagit fram ett kickstart-erbjudande som ger dig en kort startsträcka. På bara 2 veckor får du en dokumenterad nulägesanalys och en roadmap för att sätta full fart framåt. Läs mer här.