Smart-Manufacturing-Kickstart
ERBJUDANDE
DIGITAL MANUFACTURING

Smart Manufacturing Kickstart

Vi ger dig en kort startsträcka till Smart Manufacturing. På bara 2 veckor får du en dokumenterad nulägesanalys och en roadmap för att sätta full fart framåt.

Syftet med vår Kickstart-tjänst är att genom se över informationsflödet i en utvald produktionslinje. Vi tittar på i vilken grad insamlad data används för relevanta analyser och vilken mån dessa nyttjas för kloka slutsatser samt om de återförs till produktionsplanering och -styrning. Målsättningen med kickstarten är att identifiera nuläget och ta fram en roadmap för att alla intressenter ska dra åt samma håll och så ni kan komma vidare snabbt.

Vårt sätt att arbeta innebär en rak och tydlig dialog under förberedelse-, genomförande- och presentationsfasen. Vi kommer tillsammans att fastställa era behov och diskutera vilken väg som är bäst för just er organisation.

Snabb väg framåt

Arbetet delas in i tre olika steg:

» Workshop
Under en workshop, där personal från olika delar av verksamheten närvarar, tar vi tillsammans reda på vilka system, databaser och processer som styr er produktion. Behövs kompletterande information genomför vi intervjuer med nyckelpersoner därefter.

» Analys
Vi går igenom och dokumenterar ert nuläge. Baserat på detta tar vi fram en roadmap framåt.

» Presentation
Sogeti presenterar resultatet från vår nulägesanalys och vi diskuterar tillsammans vägen framåt baserat på vårt konkreta förslag till roadmap.

Snabb leverans

På bara 2 veckor har ni kickstartat er Smart Manufacturing. Intresserad? Anmäl ditt intresse nedan.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSON
  • Parag Dhabe
    Parag Dhabe
    National Digital Engineering Lead
    +46 (0)76 102 19 09

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.