Analytics
LÖSNING
DATA & AI

Analytics - Business Insights

Smartare lösningar driver smartare affärer. Analytics är en stark möjliggörare för "the Digital Enterprise".

Analytics skiljer sig från traditionell Business Intelligence genom att det bygger på matematiska algoritmer istället för dimensioner och statiska nyckeltal. Det är en gruppering av analytiska tekniker som används för att förutsäga framtida utfall. Våra analyser innefattar följande huvudområden:

 • Prediktiv analys. Vad kommer att hända härnäst, om våra kunder fortsätter att köpa eftersom de har i det förflutna? Vad är sannolikt att hända med vår försäljning, om de nuvarande trenderna fortsätter?

 • Simulering. Tänk om vi introducerar en ny produkt på marknaden, hur är våra konkurrenter sannolikt att reagera? Tänk om vi ändrar vår prisstrategi, hur kommer som påverkar vår kundlojalitet och marknadspenetration?

 • Optimering. Hur kan vi uppnå bästa lastplan för en lastbil? Vilka är de bästa drogen forskningsprojekt att investera i att maximera våra vinster, minimera vår kassautflödet under de kommande 24 månaderna och sammanfaller med våra löper läkemedelspatent? 

 • Masterdata. Detta har en viktig roll inom Analytics. Det är ju inte så att de avancerade verktygen kan trolla och bara förstå alla datakällor av sig själv. För att kunna förstå datat och sätta det i en struktur och sammanhang krävs en referens. Denna referens är masterdata. 

Analytics bygger på matematiska principer och började som beskrivande statistik för att se vad som hänt i det förflutna och använda detta i ett reaktivt korrigerande arbetssätt. Med Analytics kan du förutse möjliga framtida utfall och antingen dra nytta av dem eller genomföra justeringar för att påverka framtiden.

Våra topptjänster

Nyttja våra topptjänster inom Analytics:

För att komma framåt snabbt använd våra kickstarts:

Övriga tjänster

Big Data strategic roadmap
Du får en tydlig väg framåt och support för nya Big Data-teknologier och -ramverk

Big Data - ramverk för användarfall
Med denna tjänst kan du använda tidigare svårbearbetad data för att skapa nya insikter och sedan kunna ta välgrundade beslut om nya kanaler, produkter och kunder.

Big Data-arkitektur vs befintliga Data Warehouse- och BI-lösningar 
Vi ger dig möjlighet att använda och hantera stora datamängder på ett smart och kostnadseffektivt sätt samtidigt som vi definierar hur Big Data kommer att vara en viktig del i ditt befintliga DW-/BI-program. Vi synliggör vilka steg du behöver ta framåt för att bygga en bra och framtidssäker Big Data-/DW-BI-arkitektur.

Internet of Things-implementation
Letar du efter en IoT-partner? Då behöver du inte leta längre. Vi är en one-stop shop kring hårdvara, simuleringar, test av inbyggda system och den Big Data-expertis du behöver för att lyckas med din implementation.

Implementation av Hadoop-teknologi
Ligg steget före konkurrenterna med en implementation av en Big Data-stack som minskar dina kostnader för lagring och hantering av data samtidigt som du är förberedd för att kombinera olika datakällor och kunna agera på nyvunna insikter.

Business Analytics
När du vill göra avancerade affärsanalyser har du även tillgång till vårt globala Data Scientist & Statistics Lab.

Varför Sogeti?

Här finner du några av våra styrkor som du drar fördel med när du samarbetar med oss kring Analytics:

 • 100+ roadmaps levererade varje år
 • Våra kunder har sparat miljontals kronor genom att använda sig av vår Analytics-expertis
 • Mätbara kostnadsbesparingar varje år via vår Managed Services-tjänst BISC
 • Stor utvecklingsexpertis
 • Stor expertis inom agila metoder
 • Globala partnerskap med Microsoft och IBM
 • Partners med Pivotal, Cloudera och Hortonworks

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

KONTAKTPERSONER
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.