transport_reference
REFERENSER
DATA & AI

BI och Analytics visar vägen framåt på Transportstyrelsen

Beslutsstöd och Analytics blir allt viktigare för Transportstyrelsen som därför valt att samarbeta med oss och våra experter på Sogeti.

Bakgrund

För att uppnå sina mål behövde Transportstyrelsen förstärka sin organisation avseende Business Intelligence-kompetens, både avseende kunskap om hur man bör utveckla och organisera verksamheten, samt teknisk kompetens- och resursförstärkning inom förvaltningsorganisationen. Målsättningen var att skapa förutsättningar för ett ”BI Service Center” på Transportstyrelsen, det vill säga en effektiv och kostnadseffektiv organisation med förmåga att snabbt leverera ett lättanvänt och pålitligt beslutsstöd till organisationen.

Lösning

BI & Analytics är ett av Sogetis stora satsningsområden, både nationellt och globalt. Vi har därför stor expertis inom Business Intelligence och Analytics, som är grunden till den digitala transformation som alla verksamheter driver idag. Sogeti hjälper till att utveckla Transportstyrelsens organisation med arbetsprocesser och tekniska förutsättningar för att snabbt och kostnadseffektivt kunna bygga och förvalta det beslutsstöd som Transportstyrelsen behöver idag och framåt. Teknik som används är bland annat Microsoft BI och QlikView. 

Resultat

Vi är en bra bit på väg att uppnå de mål som Transportstyrelsen satt upp. Vi har ett tiotal konsulter i BI-leveransen som bidrar med kompetens avseende arkitektur, utveckling, migrering, analytics och innovation. Bland annat så pågår arbetet med att etablera self-service-tjänster. 

KONTAKT
  • Patrik Ström
    Patrik Ström
    Kundansvarig säljare, Sogeti Örebro
    070-202 44 56

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 

På Transportstyrelsen arbetar ungefär 2 000 personer på 13 olika platser i Sverige.

Business Insights Service Center