systemintegration
LÖSNING
INTEGRATION

Integration

Integration har länge varit ett väl utvecklat lösningsområde för att knyta samman system med hjälp av automatisk dataöverföring. Sogeti har bred och långvarig erfarenhet på flera olika plattformar och har dessutom förmågan att leverera integration som en tjänst.

Verksamhetsmålen är att bli mer modulära och lättrörliga i systemlandskapet som är under ständig förändring, samt bygga bort manuella steg i informationsflöde mellan system och processer. Ledordet är interoperabilitet som ledstjärna för att alla system, processer och delar av verksamheten skall kunna arbeta tillsammans i ett flöde – ett flöde av information.

Våra kunder rustar för framtiden genom att effektivisera informationsflödet inom den ofta brokiga systemflora som större företag har att hantera. Drivkrafterna kan förutom att automatisera och effektivisera vara att snabbare kunna anpassa sig till nya förutsättningar allteftersom verksamheten förändras. Nya applikationer och arbetsflöden ställer krav på realtidsutbyte av information då den blir allt mer affärskritisk färskvara.

Med en modern integrationsplattform baserad på verksamhetsorienterade informationsmodeller och flöden ökas kontrollen och spårbarheten mellan affärsstrategi, processer, information och ansvar. Istället för en system-till-system approach utvecklas en tjänstebaserad arkitektur där integrationskomponenter utgörs av tjänster som uppfyller olika processers behov av utbyta av informationsobjekt. Vägen framåt är ofta att beskriva ett nuläge och implementera detta flöde som en tjänstebaserad arkitektur, vartefter vi tillsammans tar fram en roadmap för att gå från nuläge till framtida börläge.

Vårt erbjudande

Integration kan ofta upplevas som ett komplicerat och tekniskt område, men med vår hjälp kan du spara stora pengar i både effektivitet vid införande och genom betydligt större kontroll på verksamheten och dess informationsflöden. Vi kan snabbt utvärdera ditt företags affärspotential avseende integration och visa hur ni konkret kan gå tillväga för att realisera integration på ett smartare sätt.

Vi kan erbjuda integration som tjänst vilket är ett unikt erbjudande där vi tar fullt ansvar för integrationer till fasta priser både vid utveckling och förvaltning. Vidare har vi ett brett tjänsteutbud med allt ifrån strategiska rådgivningstjänster till implementation och förvaltning via något av våra nationella integrationscentra.

Vi stöttar dig i valet av produkt

Det finns på marknaden en uppsjö olika produkter för integration och vi kan stötta dig i valet bland de större och mer etablerade plattformarna där vår kompetens i huvudsak finns.
Läs mer här.

Stor besparingspotential

Det finns en stor verifierad besparingspotential genom teknisk centralisering och harmonisering av integration för i princip alla verksamheter. Vi hjälper dig att finna den samt att dra maximal fördel av tidigare, befintliga och framtida IT-investeringar.
Läs mer här.

Våra tjänster

 • Integrationsstrategi
 • Integration som tjänst
 • Design och leverans av integrationer
 • Förvaltningsåtagande integration
 • Design av integrationsarkitektur
 • Etablering av integrationsutvecklingsprocess
 • Etablering av integrationscenter - ICC
 • Righshore-integration; kostnadseffektiv leverans av integrationer med stöd av en kombination av lokala och globala resurser

Varför välja Sogeti?

Vi har stor en mycket stor erfarenhet av integrationsområdet och koppa samman den stora variation av system och applikationer som finns inom företag och organisationer. Vi är desssutom nära partner med de stora aktörerna på området, exempelvis Microsoft och IBM. Leveransförmåga finns lokalt koncentrerad på ett antal orter i Sverige, samt i nära samarbete med våra globala styrkor med OffShoreleverans i Indien.

Bygger du upp din systemflora baserat på SOA (Service Oriented Architecture)/Enterprise-arkitektur har vi många experter även på detta område. Våra integrationscenter hjälper dig att komma snabbt framåt.

Vi mäter dessutom alltid kundnöjdheten inför och efter våra uppdrag för att säkerställa att du blir nöjd med våra tjänster.

Några av våra referenser
KONTAKT
 • Marcus Norrgren
  Marcus Norrgren
  Data & AI Lead, Sverige
  073-061 96 80

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.