Transportstyrelsen
REFERENSER
INTEGRATION

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av sina register arbetar de bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Bakgrund
Arbetet kring systemintegration inom Transportstyrelsen är sedan några år centraliserat till enheten IntegrationsCenter (IC). Initialt var enheten en operativ utförare bestående av egna anställda samt resurskonsulter. Transportstyrelsen beslutade att förändra inriktningen för verksamheten från operativ utförarorganisation till att agera som beställarorganisation. Som ett led på den vägen upphandlade Transportstyrelsen en extern partner där uppdraget tilldelades Sogeti. Uppdraget innefattar tre olika faser:

 • Transformationsfasen – Inventering och dokumentation av befintliga integrationslösningar så att dessa sedan kan förvaltas som ett funktionsåtagande. Transformationsfasen pågick under 2014.
 • Verifieringsfasen – Under verifieringsfasen testades och verifierades de gränssnitt och processer som etablerades under transformationsfasen. Verifieringen utfördes 2015.
 • Funktionsleveransfasen - Funktionsleveransen inleddes hösten 2015.
  I funktionsleveransen ingår följande tjänster:
 •  Incidenthantering
 • Utveckling – genomförande av beställda anpassningar, förbättringar och ny funktionalitet
 • Expertrådgivning, strategiska frågor om hur IC ska utvecklas

Som stöd och kontrollinstans finns en styrgrupp med representanter från såväl Sogeti som IC. Styrgruppen planerar och följer upp gemensamma mål/strategier och beslutar om resurser. Det finns även ett strategiskt forum som träffas två gånger per år för att utarbeta en långsiktig strategi för integrationsverksamheten.

Teknik & miljö
Integrationsplattformen är i huvudsak baserad på Microsofts plattform och teknik.

Plattformar: BizTalk Server 2009, 2010 & 2013 R2. SQL Server 2008, 2008 R2 & 2016

Utvecklingsmiljö: Visual Studio 2008, 2010 & 2013

Versionshantering: Microsoft Team Foundation Server 2013

KONTAKT
 • Fredrik Wikberg
  Fredrik Wikberg
  Regionchef, Sogeti
  072-188 80 50

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.