Integrationsval
LÖSNING
INTEGRATION

STÖD I VALET AV PRODUKT

När du står inför valet av produkt är det inte alltid lätt att välja då systemfloran ofta är uppbyggd på olika typer av teknik. Men lugn, vi har stor vana av att lotsa dig till rätt produkt för just ditt företag.

Det finns en flora av produkter på integrationsområdet och det kan vara svårt och lite förvirrande att välja bland. Jättarna IBM och Microsoft satsar enormt; IBM med WebSphere Business Integration (WBI) som är kärnan i ON DEMAND-visionen och Microsoft med BizTalk. I EU-täten finns även de mer nischade leverantörerna såsom webMethods, SeeBeyond, och Tibco. Uppstickare är BEA och InterSystems.

Många affärssystemleverantörer erbjuder en integrationsmodul vars huvuduppgift är att öppna upp det egna systemet, men som också kan användas som generell integrationsplattform. Av strategiska skäl bör du dock inte lägga alla ägg i en korg utan välja en neutral integrationsprodukt. Det stora som hänt den senaste tiden är den ökade fokuseringen på processer och tjänster vilket innebär att många så kallade BPM-produkter (Business Process Management) fått en pånyttfödelse och hamnat på integrationskartan igen.

Att välja rätt

Att välja rätt borde för de flesta verksamheter vara en strategisk uppgift. Detta betyder att man måste definiera vad integrationsprodukten ska användas till och hur den ska användas. Med en integrationsstrategi underlättas valet, men det kan fortfarande vara svårt i den rådande prissättningsdjungeln. Generellt finns ingen anledning av avvika från Gartners topplista (med IBM och Microsoft i topp) eftersom dessa leverantörer representerar överlevnadsstyrka liksom all funktionalitet och alla prisnivåer, om än i lite blandad tappning.

Ett viktigt fundament inom modern integration är tjänstebaserade arkitekturer och genom WebServices, en standardiserad teknik där informationstjänster görs enkelt tillgängliga, det vill säga publiceras internt och för utvalda externa partners via internetteknik, har fundamentet för en ny informationshanteringsrevolution grundlagts. På det här området är webMethods och Microsoft lite av ledare idag.

Som produktoberoende leverantör har Sogeti samarbetsavtal med de flesta ledande leverantörer och har byggt upp en bred kompetens på olika integrationsprodukter. Vi hjälper dig att analysera din verksamhet och dina behov och hjälper dig utifrån detta att välja rätt produkt. Vi kan därutöver erbjuda tjänsten att under en dag, med vår egen personal, oberoende presentera och demonstrera 2-3 produkter och öppet belysa styrkor och svagheter.

KONTAKTPERSONER
  • Liselotte Örtlund
    Liselotte Örtlund
    Integrationsexpert
    072-233 95 11

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.