Integrationsbesparingspotential
LÖSNING
INTEGRATION

STOR BESPARINGSPOTENTIAL

Det finns en stor verifierad besparingspotential genom teknisk centralisering och harmonisering av integration för i princip alla verksamheter.

Integrationsplattformen är, oavsett systemmässigt utgångsläge, en möjliggörare för alla verksamheter. Den använder ett enhetligt format för att hantera data. Man kan relativt enkelt integrera affärssystemen med andra system, eller få ett ansikte utåt för beställning eller support via en webbportal – detta trots att man har flera bakomliggande system för informationen.

 • Genom att strukturera, enhetliggöra och centralisera systemintegration via EN plattform kan besparingar kring 20 procent av den löpande IT-budgeten göras över en längre period.
 • Genom att utnyttja den nya generationens integrationsprodukter för att effektivisera affärs- verksamheten kan betydligt högre besparingpotentialer realiseras.
 • I projekt bedöms utvecklingstiden av integration/gränssnitt minska med 20-40 procent vid användande av moderna integrationsprodukter som en del av systemarkitekturen.


Det gäller också att ta fram en tydlig strategi när du bestämt dig för att investera i moderna integrationsprodukter. Om detta inte görs betyder det att du inte realiserar de besparingspotentialer som förespeglas liksom att du inte heller tar vara på de nya möjligheter som produkterna ger. Genom att arbeta verksamhetsdrivet och strategiskt med integration får du maximal nytta.

KONTAKTPERSONER
 • Liselotte Örtlund
  Liselotte Örtlund
  Integrationsexpert
  072-233 95 11

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.