hightech
LÖSNING
HIGH TECH

High Tech

Sogeti High Tech erbjuder tusentals experter och en komplett uppsättning tjänster till förmån för våra kunder både lokalt, nationellt och runt om i världen.

Sogeti High Tech

Sogeti är en av världens ledande leverantörer av High Tech-tjänster – engineering, teknisk konsultation och systemutveckling. Våra mer än 3000 specialister i Europa, varav ett par hundra finns i Sverige, har referenser och erfarenheter från branscher som exempelvis bilindustri, flyg- och rymdindustri, medicin, processindustri, försvar, och telekom.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.


I nära samarbete med våra kunder utvecklar Sogeti High Tech värdeadderande lösningar för att effektivisera industriellt produktion samt inom Internet of Things, inbyggda system, Big Data, operatörsgränssnitt och Cyber Security. Sogeti High Tech är ett kompetenskluster för ingenjörskonst som spänner över system, mekanik, programvara, testning och konsulting.

Inom High Tech är Sogeti Sverige särskilt starka inom:

 • Internet of Things
  IoT innebär en ny era inom datainsamling som öppnar helt nya möjligheter för organisationer att samla och analysera data från anslutna enheter, sensorer, maskiner och personer.

 • Teknisk systemutveckling
  Sogeti jobbar sedan många år tillbaks med design och utveckling av både öppna och inbyggda system. Från kravinsamling, arkitektur och design till integration och verifiering.

 • Industriell IT
  Inom Sogetis Center of Industrial IT har vi sedan över 40 år tillbaka samlat på oss erfarenhet av produktionsnära IT-lösningar. Våra Center är bland annat specialiserat på skräddarsydda lösningar för produktionsåterrapportering och uppföljning, så kallade MIS/MES-system.

 • High Tech-testning 
  I över 25 år har Sogeti High Tech stöttat utveckling och industrialisering av lösningar för testning av applikationer och system.  

Våra lösningar
Några av våra referenser
KONTAKTPERSONER
 • Parag Dhabe
  Parag Dhabe
  National Digital Engineering Lead
  +46 (0)76 102 19 09

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Håkan Ekström
  Håkan Ekström
  800xA-expert
  070-581 61 74

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.