Teknisk systemutveckling
LÖSNING
HIGH TECH

Teknisk Systemutveckling

Sogeti jobbar sedan många år tillbaks med design och utveckling av både öppna och inbyggda system, från kravinsamling, arkitektur och design till implementation, integration och verifiering.

Våra konsulter brukar vara inblandade i projekt som ställer höga krav på säkerhet, prestanda, datavolymer och robusthet. De har förståelse för helheten och djupa kunskaper inom teknik, integration, säkerhet och test. Många av våra konsulter har deltagit i alla faser som ingår i ett utvecklingsprojekt.

Vi kan bedriva uppdrag i många olika former, från enskilda konsulter på plats hos kund till helhetsåtaganden och allt där emellan. Allt fler av våra kunder har de senaste åren valt att arbeta med agila metoder. Vi håller våra medarbetare uppdaterade på senaste nytt inom området.  Vi har en tradition av att vara ledande inom test för programvaruutveckling med flera böcker och artiklar som mottagits väl på marknaden.

Genom vår förmåga att anpassa oss till den lokala marknaden har vi utvecklat expertkunskap inom många branscher och områden, exempelvis fordon, telekom, medicin, kraft, maskin och försvarsindustrin.

Tekniskt kan det röra sig om C/C++ utveckling i en realtidsmiljö, men det kan lika gärna handla om .NET, Ada  eller Java-teknologi. Databaser vi gärna arbetar med är MS-SQL, MySQL och Oracle.

Våra uppdrag har gjort oss till experter på:

 • Design och utveckling av tekniskt komplexa system
 • Test av tekniska system, från funktionstest till integrations och systemtest
 • Analys och kvalificering av teknisk systemarkitektur
 • Projekt-, test- och konfigurationsledning

KONTAKTPERSON
 • Parag Dhabe
  Parag Dhabe
  National Digital Engineering Lead
  +46 (0)76 102 19 09

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.