Manage testing
LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Managed Testing Services

Allt eftersom verksamheter förlitar sig mer och mer på ny och innovativ teknik ökar kraven på IT-avdelningarna. Våra Managed Testing-tjänster (MTS) hjälper din testorganisation, dina processer och dina IT-miljöer att ta sig an större testutmaningar och uppnå optimala resultat.

Med våra MTS-tjänster drar du fördel av en beprövad och industrialiserad testprocess som nyttjar vår onshore- och nearshore-kapacitet men även vår globala leveransmodell Rightshore®.

Vi har en gedigen meritlista vad gäller långsikta MTS-leveranser till multinationella organisationer inom exempelvis bank och finans, telekom och offentlig sektor. Vår expertis säkerställer att du får en högkvalitativ och heltäckande support som hjälper dig att uppnå högsta standard kring testeffektivitet.

Uppnå högsta kvalitet - alltid

Vi kan erbjuda en heltäckande och specialanpassad tjänst där ansvaret för applikationstester hanteras på en företags- eller programnivå. Vi erbjuder en modell där vi delar risk med organisationer som vill omvandla sin testorganisation och uppnå en högkvalitativ, kostnadseffektiv verksamhet och samtidigt slippa ha en stor testorganisation med dagligt ansvar för testverksamheten men ändå ha kontroll.

Våra MTS-lösningar har många fördelar för dig som användare:

 • Kraftigt reducerade testkostnader; besparingar upp till 30%
 • Mätbara kvalitetsförbättringar; bevisad minskning av minst 98% av större fel och defekter och en minskad time-to-market med minst 15%
 • Överföring av kunskap; adderad expertis in i din verksamhet och säkerställande av kvalitet tvärs över era leverantörsmiljöer

Testing Center of Excellence

Vi kan också hjälpa dig att etablera och driva ditt eget Testing Center of Excellence (TCoE).

Vissa av våra kunder ser test och kvalitetssäkring som en del av hjärtat i verksamheten och vill själva ansvara för detta. Ofta söker man dock en partner som kan stötta i viktiga val inför att man skapar sitt TCoE och som hjälper till att säkra en permanent och konsekvent optimering av de tjänster centret förser dem med.

Ett TCoE säkerställer att en organisation inte uppfinner testhjulet på nytt inom olika delar av verksamheten. Det skapar enhetlighet, tydlig styrning och struktur för att förbättra effektiviteten - från projekt till projekt.

Ett TCoE hjälper också till att standardisera och industrialisera er testverksamhet. Du kan hantera dina resurser på ett mer effektivt sätt för att säkerställa all applikationskvalitet och bygga en kultur som fokuserar på kvalitet och samarbete.

Vi använder oss av vår globala kunskapsbank TMAP och integerar HPE Application Lifecycle Management (ALM)-teknik för att förse er med en heltäckande mjukvarumiljö. Vi delar med oss av våra testtillgångar och ger er en komplett spårbarhet.

Vi planerar, implementerar och får igång ditt TCoE, via en ansats i olika faser, som är anpassad för din verksamhets beredskap och mogenhet för en transition.

KONTAKTPERSON
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  Quality Engineering & Testing Lead, Sverige
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.