intelligent automation
LÖSNING
INTELLIGENT AUTOMATION

Intelligent Automation

Snabba upp er Intelligent Automation-resa och öka er konkurrenskraft i den digitala revolutionen.

Idag, i den digitala världen, växer mängden data för företag och organisationer exponentiellt och lavinartat. I en tid med konstant ökning av mängden data är traditionella arbetssätt inte längre hållbara.

Med Intelligent Automation flyttar de ledande organisationerna repetitiva processer till maskiner och löser på så sätt komplexa affärsproblem i en takt och med en kraft som ligger långt ifrån människans förmåga. Att automatisera innebär att öka produktivitet, kvalitet, förutsägbarhet och smidighet samtidigt som time-to-market snabbas upp, till en reducerad kostnad för din verksamhet. Men Intelligent Automation är en resa som maskiner kan inte göra på egen hand. Vi hjälper organisationer och företag att navigera, förändra och orkestrera nya och innovativa sätt att arbeta för att driva tillväxten.

Automation Drive: Din affär – i ny tappning

Vår "Automation Drive" tar hand om utmaningarna och genererar nya möjligheter för din organisation som innebär en ny resa där ni ser över och tänker nytt kring hur ni gör affärer. Automation Drive förser er med en enhetlig, öppen och dynamisk serie av verktyg för Intelligent Automation, samt tjänster och expertis som stöttar er kontinuerliga innovation och affärsutveckling. 

Automation Drive Suite 

Vår Automation Drive Suite innehåller tre komponenter:

Automation Drive Framework
Få unik vägledning och insikter till din intelligenta automatiseringsstrategi, både på kort och lång sikt, med  affärsdrivande rutiner som levererar produktivitetsförbättringar, ökad kvalitet, ökad smidighet och snabbare time-to-market, kopplat till hela spektrat av automationsteknik. Automation Drive Framework innefattar allt vad Intelligent Automation har att erbjuda ditt företag; från övervakning, robotics och orkestrering, till avancerad artificiell intelligens och kognition, tillsammans med fullt autonoma tjänster.

Automation Drive Tools & IP
Var agil och konkurrenskraftig genom att kombinera våra avancerade verktyg med branschens bästa teknologi från våra partners. Håll koll på huvudtrenderna i Intelligent Automation-teknik för att utvärdera och tillämpa rätt verktyg till rätt syfte.

Automation Drive Services
Automation Drive Services hjälper dig att ständigt berika ditt företag med nya innovativa tjänster, snabba och skala upp din end-to-end-värdekedja med analyser och strategier som är designade för att säkra Intelligent Automation i alla dina affärs- och IT-processer.

Fem komponenter för Intelligent Automation

"The Five Senses of Intelligent Automation" är metoden bakom vår Automation Drive Suite, komponerad för att snabbt och på ett omfattande sätt hjälpa dig att transformera din verksamhet med Intelligent Automation. Tillsammans synliggör de hur den faktiska intelligensen bakom Intelligent Automation och AI inte är så artificiell, utan mer naturlig eller mänsklig än du tror. 

Att kombinera tjänsterna inom Monitor, Interact, Service, Analyze och Know för att skapa Intelligenta Automation-lösningar ger responsiva, relevanta och intuitiva användarupplevelser. Dessa attribut är en kombination av smarta processer och Intelligent Automation, och var och en av dem har ett motsvarande mänskligt beteende:

WATCH – Monitor: Här används tekniken för att titta och spela in dina viktigaste verksamhetsdata som används för att skapa kunskap. Praktiska exempel: IoT, CCTV, server-loggar

LISTEN & TALK – Interact: Det här är möjligheten att lyssna, läsa, prata, skriva och svara användarna. Målet är att tekniken ska säkerställa att interaktionen känns intuitivt så att din kund alltid är nöjd, precis som de är när de interagerar med en trevlig och tillmötesgående människa. Praktiska exempel: Chatbots, Virtual Agents, IBM Watson

ACT – Service: Detta område använder teknik för att slutföra processer och uppgifter. Du har sett robotar som arbetar vid ett löpande band, men nu flyttar vi in dem till ditt kontor. Praktiska exempel: IT Process Automation/NLP/RPA/service-orkestrering

THINK – Analyze: Det här är möjligheten att upptäcka mönster och identifiera trender och nyttjar algoritmer för att generera kunskap för att bestämma lämplig åtgärd eller förutse framtida konsekvenser. Praktiska exempel: Machine/Deep learning, algoritmer, neurala nätverk, Cognitive computing 

REMEMBER – Know: Här handlar det om att kunna lagra och hitta information effektivt inom ditt företag med hjälp av komponenter som databaser och sökmotorer. Praktiska exempel: Big knowledge/Data, Blockchain

Snabba upp din Intelligent Automation-resa

Genom att använda "Five Senses of Intelligent Automation" och våra Automation Drive-tjänster hjälper vi dig att hitta nya konkurrenskraftiga sätt att få Intelligent Automation att fungera för din verksamhet. Tillsammans skapar vi:

  • Ökad tillväxt med Intelligent Automation som motor
  • Större effektivitet och flexibilitet med Intelligent Automation-teknik
  • Större agilitet och snabbhet med automatiserat beslutsfattande

Automation Drive i verkligheten: Så påverkar automation Zurich Insurance

En gemensam passion för tekniken är grunden för vårt treåriga partnerskap med Zurich Insurance. Vi tror båda att framgångsrik automatisering bygger på att man ser på verksamheten med nya ögon för att kunna designa för automatisering och inte bara automatisera gamla processer eller som vi kallar det, "automating at the edge ". Man måste titta på hela kedjan man kan skapa ett specifikt affärsresultat, och dessa bör helst vara datadrivna snarare än processfokuserade.

Vill du veta mer?

Kontakta oss och nyttja vårt globala nätverk av experter för att få ut mesta möjliga av din Intelligent Automation-resa.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Relaterat innehåll på tema automation
KONTAKT
  • Filippo Cappellaro
    Filippo Cappellaro
    Ansvarig Intelligent Automation
    072-719 60 66