Niklas Emanuelsson
OM OSS
JOBB

"Här förstår man vad vi gör - och vad som krävs för att göra det bra"

Det sägs att människor gör ett bra jobb när de trivs, men varför inte vända på det? Människor trivs när de ges möjligheten att göra ett bra jobb. Det menar Niklas Emanuelsson som har stannat på Sogeti av just den enkla anledningen.

Niklas EmanuelssonBeskriv dig själv med tre ord: 
Målmedveten, samarbetsinriktad, problemlösare

Bakgrund:
Trots att jag hade pluggat med inriktning på mer administrativa system var mitt första jobb som utvecklare väldigt tekniskt. Ofta hade jag ett kretskort framför mig i vilket jag testkörde det program jag just skrivit. Eftersom det var ett litet företag fick vi som jobbade i utvecklingsteamet vara med i alla delar av vad det innebär att utveckla en produkt. Ena dagen skriva kod, andra dagen hålla utbildning, sedan en tur till statens provningsanstalt för att få produkten EMC-godkänd. Där kom jag också i kontakt med den systemutvecklingsmodell som kallas lättrörlig (agil), idéer som har likheter med Lean. Jag fick ett stort intresse av flödet i systemutvecklingsprojekt: att formulera och prioritera krav på bästa sätt, att utveckla på bästa sätt, att hitta det effektivaste sättet att testa och driftsätta. Målet är att hitta innerkurvan - att få ut så många värdefulla funktioner som möjligt till produktionsmiljön.

Min karriär på Sogeti:
Även om jag hade arbetat med lite med applikationsutveckling för PC innan blev det ett stort skifte när jag började på Sogeti. Nu blev det fokus på system i Windowsmiljö och en ny roll som konsult. Ofta kombinerade jag att vara utvecklare med att vara teknisk projektledare. Efter några år blev det många olika uppdrag: utvecklare, projektledare, Scrum Master, testledare, kravanalytiker och förvaltningsledare med stöd av Kanban. För mig var mångsysslande något jag redan var van vid. Men på Sogeti behöver inte själv vara bästa dräng, här finns många resurser att ta hjälp av.

De sista åren har det blivit lite av att själv sitta och programmera men jag vill hålla kontakten med den världen och i någon mån ta in alla nya tekniker som kommer fram. Någon gång har tanken dykt upp om jag borde renodla min inriktning, men den filosofi som jag gillar för systemutveckling passar också bra med att vara mångsysslare. Det agila sättet att arbeta är tvärfunktionellt. Det optimala sättet att hantera den komplexitet som det innebär att utveckla ett IT-system är att ha en tät dialog mellan att formulera vad som ska göras och själva görandet. Skapa en feedback-loop där det hela tiden går att styra så vi är på rätt väg. Då är det en fördel känna sig bekväm med alla delar som ingår i att utveckla ett system.

Det är det som blir innerkurvan: tät kommunikation som gör det möjligt att välja den bästa vägen, fatta de bästa besluten. Och det är ett roligt sätt att arbeta! Det händer saker.

Vad brinner du mest för inom ditt expertområde?
Att göra så att utvecklingsprojekt fungerar, att få ett bra flyt. Att jobba tillsammans med ett team och med kunder är väldigt engagerande. Det sägs ibland att människor gör ett bra jobb när de trivs, men jag tror det är lika sant tvärtom: människor trivs när de ges möjligheten att göra ett bra jobb. Utvecklingsprojekt består ofta av en otrolig mängd beroenden, detaljer, relationer till olika människor i organisation, förväntningar, teknik som ska kopplas ihop med annan teknik. Frågorna kanske ser harmlösa ut var och en, men de kommer snart att anfalla i flock. Det är alltid en utmaning att hitta ett upplägg för att få till ett bra flöde där saker tas om hand. Då kan alla komma till sin rätt, både verksamheten som ska berätta vad systemet ska göra och utvecklingsteamet.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
En vanlig dag innebär många möten med både verksamhet och utvecklingsteam. Det finns alltid en lång att-göra lista, men jobba tillsammans som en grupp och få fram konkreta resultat gör arbetet väldigt belönande.

Varför jobbar du på Sogeti?
Det har hela tiden funnits möjligheter för mig att fortsätta att utvecklas. För mig handlar det om att kunna göra något bra tillsammans med andra människor. Det finns alltid utrymme för initiativ inom Sogeti, det går att få utlopp för sina idéer. Det finns en förståelse för vad det är vi gör egentligen, och vad som krävs för att kunna göra något bra. 

KONTAKT
  • Niklas Emanuelsson
    Niklas Emanuelsson
    Projektledare, Scrum Master, utvecklare
    073-075 45 35

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Faktaruta

Namn: Niklas Emanuelsson

Titel: Projektledare, Scrum Master, utvecklare

Född: 1972

Bor: Nyköping

Familj: Fru, son och en bonusdotter

Fritidsintressen: Läsa, musik och motion.