Innovation_workshop
ERBJUDANDE
DIGITAL EXPERIENCES

Digital Discovery Kickstart

Den digitala transformationen förändrar allt. Nya digitala plattformar och lösningar möjliggör kreativa kundupplevelser, accelererade interna processer, och lönsamma affärsmodeller. Använd vår kickstart för att få ny inspiration och komma vidare, snabbt.

De nya marknadsledarna drivs av omedelbar kundförståelse, innovation, djupare samverkan, uppkopplade varor och tjänster, och en organisation som klarar snabba förändringar.

Hur möter er organisation kundens förändrade beteenden och förväntningar på omedelbarhet och ständigt uppkopplade interaktioner?

Tar er organisation aktivt och löpande till vara på nya möjligheter som kontinuerligt blir tillgängliga?

Genom vår workshop delar vi med oss av aktuella erfarenheter och trender, som är relevanta för er verksamhet. Tillsammans, och med beprövade modeller och metoder, gör vi en analys av nuläget och med er kund som utgångspunkt utformar vi nya idéer och möjligheter. 


KONTAKTPERSON
  • Christian Forsberg
    Christian Forsberg
    CTO Sogeti Sweden/Global Chief Architect
    070-593 03 18

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Creating your Digital Enterprise