Mobila lösningar
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Mobila lösningar

Att göra företag mobilt tillgängliga är idag en självklarhet. Dagens mobila användare – kunder och anställda – förväntar sig att alltid ha dig inom räckhåll och kunna interagera med dig.

Mobila lösningar är idag mer än bara lösningar för mobiltelefonen. I takt med Internet of things genomslag blir flera saker i vår omgivning mobilt uppkopplade. Allt från glasögon, till armband och kläder. Mobila lösningar är idag centrala när det gäller hur företag och organisationer bedriver sin verksamhet. Det handlar om att tillgängliggöra tjänster och kommunicera med kunder och anställda.

Från mobila möjligheter till affärsfördelar

Vi hjälper företag och organisationer att dra fördel av mobila möjligheter, från marknadsföringskampanjer till säljtransaktioner och kundservice. En samlad "B2C"-mobilstrategi och -leverans skapar möjligheter för att bygga ditt varumärke, förbättra tjänster och ger en mer heltäckande förståelse för vad dina kunder behöver och du kan nå nya kundgrupper.

Dina medarbetare vill idag ha lösningar som hjälper dem att alltid vara uppkopplade oavsett enhet och var de än befinner sig i världen. Mobila lösningar genererar uppsnabbade processer, flexibilitet i arbetet, ökar dina medarbetares produktivitet och gör dem stolta över sina verktyg. Vi hjälper dig med dina "B2E"-strategier så att dina medarbetares fulla potential nyttjas på bästa sätt.

Våra tjänster

Vi har under lång tid levererat mobila lösningar lokalt, nationellt och globalt för företag i alla branscher. Vi är en komplett leverantör och kan erbjuda er de tjänster ni behöver för att ta nästa steg på er väg framåt inom området. Nedan ser du 6 tjänster som vi kan erbjuda dig.

Mobil strategi
En mobil strategi måste utvärdera hur förändrade processer, beteenden och teknologier kommer att påverka dina användare och din verksamhet. Vi kan leverera en komplett mobil strategi som hjälper dig se hur potentialen med mobila lösningar kan nyttjas på bästa sätt.

Koncept och design

Användarupplevelsen kan utgöra skillnaden mellan att behålla eller förlora kunder, anställda eller affärspartners. Vi kombinerar kompetenser inom användarupplevelse och design av användargränssnitt med förmågan att säkerställa att funktionerna är nära kopplade till affärsmålen.

Utveckling
För att kunna hantera den snabba utvecklingen inom digitala kanaler krävs att utveckling av mobila lösningar kan ske på ett effektivt sätt. Vi utvecklar lösningar baserade på ramverk, metoder och koncept som hjälper dig hantera den snabba förändringen. Vi kan även erbjuda er en industrialiserad leverans där vi tar komplett ansvar för den mobila utvecklingen inom er organisation.

Mobiltest
Kvalitet och prestanda i dina lösningar är centralt i en värld där ständig tillgång till information och tjänster ses som en självklarhet. Genom vår gedigna kompetens inom kvalitetssäkring kan vi hjälpa dig säkerställa kvaliteten i dina lösningar. Vi kan bistå med specifik kompetens och experter, till att ansvara för er hela testprocess.

Mobilsäkerhet
Mobila lösningar öppnar upp stora möjligheter för företag och organisationer men kan tyvärr också innebära säkerhetsrisker. Ständig tillgång till data och tjänster i kombination med en ökad användning av personliga enheter inom organisationen kan leda till exponering av känslig information. Vi kan definiera och implementera processer och teknik som hjälper dig hantera riskerna, samtidigt som du kan dra nytta av möjligheterna med de nya kanalerna.

Managed Mobility
Att effektivt kunna hantera mobila lösningar och enheter inom en organisation är en viktig del för att kunna dra nytta av de investeringar som görs. Vi samarbetar med våra globala partners för att leverera den infrastruktur och de tjänster som krävs för att uppnå en flexibel och kostnadseffektiv hantering av dina mobila lösningar och enheter.

Webbanalys & SEO
Get inspired
KONTAKTPERSONER
  • Anders Waller
    Anders Waller
    National Digital Experiences Lead
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.