addher
OM OSS
DNA

Var värd för Sveriges största nätverk i IT-branschen

Vi har slagit näven i bordet och vill med konkreta aktiviteter stötta och främja kvinnor i IT-branschen och bidra till att kvinnor tar mer plats, på alla positioner. Ett av våra kvinnoinriktade initiativ är det externa nätverk för IT-kvinnor vi kallar #addher. Synliggör era nyckelpersoner, initiativ och spännande projekt genom att vara värdföretag vid en av våra träffar och nå ut till IT-kvinnorna på din ort.

#addher lanserades redan 2010 av IT-konsultföretaget Sogeti, då under namnet winIT, med det övergripande temat ”Ta plats!”, och drivs sedan 2019 tillsammans med systerföretaget Capgemini. Sedan starten har nätverket växt explosionsartat till att bli Sveriges största nätverk för IT-kvinnor. På varje ort finns mellan 100-1000 medlemmar vilket gör det attraktivt för kvinnorna i IT-branschen runt om i landet. Idag har vi fler än 7000 medlemmar på 17 orter i Sverige. Här träffas IT-kvinnor och utbyter erfaren­heter och idéer, tränar på att nätverka och ta mer plats samt lär sig nya spän­nande saker. Ämnen för våra träffar varvar både hårda (teknik) och mjuka teman (inspiration).

addher_newlogo.png

Vi anordnar fysiska möten på våra #addher-orter runt om i landet. Våra medlemmar interagerar också mellan våra fysiska möten på våra "for members only" Face-book-konton som finns tillgängliga per ort.  Företag och organisationer med medlemmar i nätverket kan också som värdföretag för en av våra träffar synligöra sina duktiga experter, teknikexpertis och inspirerande kvinnoinitiativ. I våra nationella Facebook- och LinkedIn-grupper med namn #addher Sverige, kan alla, både kvinnor och män, hjälpa till att utmana myterna om att det inte finns några kvinnor i IT-branschen och att de inte är tillräckligt duktiga för att platsa i olika roller och sammanhang.

Med engagerade medlemmar och värdföretag fortsätter vi att växa och synliggöra våra IT-kvinnor och värdföretag.

Värdföretag gör nätverket relevant och intressant

Det är både kul och enkelt att vara värdföretag. Synliggör ditt önskemål att vara värdföre­tag för en kommande #addher-träff för din lokala driver och specificera vilken typ av innehåll för presentation/föreläs­ning ni vill bidra med.

Som initiativtagare till #addher förbehåller sig Sogeti rätten att besluta om inne­hållet är relevant för nätverket och när ett kommande event kan äga rum. Vilka kvinnor (eller män) sticker ut i din verksamhet som extra duktiga eller särskilt inspirerande? 

Vilka spännande projekt bedriver ni? Säkert är att det inom varje verksamhet finns en uppsjö av spännande ämnen. Själv­klart kan ni också välja att bjuda in en extern talare som matchar nätverket.

Detta ingår i värdskapet

Att ta plats i samband med ett #addher-evenemang synliggör din verksamhet för en tydlig målgrupp – IT-kvinnor. Som värd för ett event visas din verk­sam­hets logotyp i den mailinbjudan som skickas ut inför eventet samt på den sida på Sogetis webbplats där intresserade kan anmäla sig.

Värdföretaget står för lokal, presentatörer och presentationer samt mat och dryck under eventet. Ni sätter själva ribban. Interna talare, i era egna lokaler samt kaffe och fikabröd går lika bra som externa talare, extern lokal och middag med champagne.

Och det är enkelt att vara sponsor. För som initiativtagare av #addher servar vi med framtagande och utskick av inbjud­ningar till kommande träffar. Observera att vi med hänsyn till våra medlemmar och PUL, inte delar ut någon medlemslista till våra värdföretag, men värdföre­tagen kan förstås utan restriktioner, precis som alla medlemmar, nät­verka med medlemmarna på våra fysiska träffar samt på respektive lokala Facebook-konto som endast är tillgängliga för de som ingår i nätverket.

Vid varje event bidrar vi även med rollups, namnskyltar och posters för att det ska vara lätt att både hitta till lokalen och nätverka. Som initiativtagare till #addher finns vår lokala driver alltid med och inleder eventet. Sogeti hanterar även eventuella pressmeddelanden och enkäter efter eventen.

Lokala kontakter

Kontakta din lokala #addher-driver för mer information

KONTAKTPERSON
  • Therese Sinter - Nordisk, SVE
    Therese Sinter
    Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
    +46 70 361 46 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om #addher

#addher är ett nätverk för IT-kvinnor som drivs av Sogeti sedan 2010 med målet att öka andelen kvinnor i alla roller inom IT-branschen genom att stötta dem att ta plats och göra dem mer synliga. #addher är Sveriges största nätverk för IT-kvinnor med 5000 medlemmar på 17 orter.