Effekten 174
PODCAST
DIGITAL EXPERIENCES

Effekten #174:Tema - Digitalisering av elbranschen

Elbranschen befinner sig i en våldsam resa för att klara av klimatomställningen och ökad efterfrågan på el. Niclas Sigholm, vd på Sigholm Tech, hjälper till att digitalisera elbranschen. I det här avsnittet av Effekten pratar han med Jonas Jaani om de utmaningar och möjligheter som branschen står inför.

Stabilitet som grundas på satta strukturer medför utmaningar när nu system och tjänster måste börja kommunicera och prata med varandra på ett helt nytt sätt och med en snabbare takt. Våra energibärare är många och det skapas en ny värld där smarta integrationer blir en del av ett stort spel av många olika aktörer som ska dela energibehov mellan varandra.

Lyssna på avsnittet: 

Målgrupp: Allmänhet, ledning, IT-folk, företag, ledare, projektledare, management, elbransch.

Lär dig: Digitalisering, förändringsledning, systemintegration, verksamhetsutveckling, elbranchen.


Affärsförnyelse och förändringsarbetet är central för alla aktörer. Vi konsumenter exponeras för möjligheterna att dela med oss genom att exponera vår konsumtion, lagring och behov av energi.

Niclas ger oss exempel på hur elbolagen ska driva affären vidare. Flera steg tas redan nu som prognos och optimeringar. Dock så kommer de stora vinsterna ligga i prediktion samt att med integrationer kommunicera med de olika aktörerna för att få en optimal konsumtion baserat på flera olika parametrar. Machine learning, cloudtjänster och säkerhet kommer att vara hörnstenar för att digitaliseringen ska leda till att vi bli ännu bättre på energioptimering av våra naturtillgångar.

I avsnittet får du även framtida exempel på hur du som till exempel har en elbil kanske snart kan sälja tillbaka el från ditt uppladdade batteri medan du sover…

 

 

KONTAKT
  • Jonas Jaani
    Jonas Jaani
    Producent av podcast-serien/ webbradion Effekten
    070-298 52 63

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

EFFEKTEN

Effekten är podcasten med kunskap om digitaliseringen på 20 minuter! Vi ger dig insikter, framtidsspaningar och goda exempel. För dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. Jonas Jaani guidar dig tillsammans med experter som kan digitalisering.

PRENUMERERA:  Apple Podcasts, Spotify 

Vårt podcastbibliotek