Innovationsworkshop Trafikverket
VIDEO
INNOVATION

Innovationsworkshop med Trafikverket

Vi älskar att innovera och snabbt lösa våra kunders utmaningar. Tillsammans med Trafikverket satte vi tänderna i tre av kundens konkreta utmaningar, samlade personer från SogetiLabs, vårt globala nätverk av våra främsta innovatörer och experter, och skapade lösningar – allt på 24 timmar.

Ett rum sprängfyllt av energi, driv och det löser vi-anda stod tre konkreta utmaningar i fokus:

Lupingruppen – som innoverade runt att upptäcka och förutsäga invasiva arter längs vägar eller järnvägar och planera för åtgärder för att säkerställa biologisk mångfald.

Extremvärmegruppen – som tog sig an utmaningen att förutsäga och förstå hur extrem värme kan påverka vår infrastruktur.

Cykelgruppen – som fördjupade sig i att förstå och förbättra infrastrukturen för cyklister.

Se en sammanfattande video från innovationsworkshoppen här:

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Anders Hedensjö
    Anders Hedensjö
    Kundansvarig Transportsektorn
    073-382 81 81

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.