Så effektiviserar Region Västerbotten sjukvårdsadministrationen med hjälp av AI
REFERENSER
DATA & AI

Så effektiviserar Region Västerbotten sjukvårdsadministrationen med hjälp av AI

Region Västerbotten ville hitta en långsiktigt lösning för patientvården på IVA. Vi på Sogeti har fått den stora äran att hjälpa till och effektivisera sjukvårdsadministrationen inom intesivvården med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Bakgrund

Den långsiktigt lösning för patientvården på IVA jobbades fram under en workshop om artificiell intelligens, där personal från olika avdelningar med olika kompetenser deltog.

Idag tar det administrativa arbete för att uppskatta patienternas vårdbehov tid och i förlängningen även patienters vårdtid. Skattningen av vårdbehovet är subjektiv, beroende på vem som gör bedömningen. 

Lösning

Lösningen går ut på att beräkna vårdtid och vårdtyngd inom intensivvården med hjälp av AI. I Region Västerbotten samlas en betydande mängd data in elektroniskt för varje patient, vilket möjliggör utvecklingen av noggranna och precisa AI-modeller.

Med hjälp av maskininlärning på historiska data har sedan modeller tränats, validerats och produktionssatts. Modellerna är uppbyggda med hög säkerhet som driftas internt utifrån organisationens policys och värdegrund, samt gällande lagar och riktlinjer.

Första modellen togs fram på cirka 6 månader. Efter 2,5 år var cirka 10 AI-modeller igång. Till dessa har även tillhörande webbapplikationer skapats så att personalen kan se prediktionerna och annan användbar information.   

Resultat

Med hjälp av lösningen får IVA i Region Västerbotten mer tid till vård genom mindre tid för administration. Nyttan är även kostandseffektivitet, mer träffsäker vård och bättre logistik då rätt resurser får agera på rätt plats.

KONTAKTPERSONER
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

REGION VÄSTERBOTTEN

Intensivvården i Region Västerbotten arbetar med att rädda, färbättra och förlänga liv.